Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 01-10

Referat fra Banesektionsmøde d. 4 / 2 2010 afholdt i Godthaab.

Tilstede var hele sektionen + de 2 suppleanter.

Formanden startede med at byde velkommen til en ny arbejdsperiode, og med en bemærkning om,

at udvalget fremover overholdt mødetidspunktet.

Sektionens arbejdsformer blev diskuteret, og der var bred enighed om, at møderne skulle holdes i en

god tone og med et pænt sprog. Alle kunne komme til orde, og hvis der fremover var uenigheder,

skulle der træffes en beslutning, og denne ville hele sektionen derefter bakke op om.

Der blev aftalt, at alle møder fremover kørte med en fast dagsorden som følger:

1. Velkomst

2. Valg af referent

3. Nyt fra formanden

4. Økonomi

5. Arrangementer

6. Sektionen rundt

7. Eventuelt

8. Næste møde

Resten af mødet blev afholdt efter dagsordenen.

1. Var overstået.

2. Kaj S. blev valgt. Kaj ville i løbet af få dage sende et referat rundt som medlemmerne

efterfølgende besvarede evt. med bemærkninger. Senest 1 uge efter mødet var referatet

godkendt og lagt på hjemmesiden.

3. Da sæsonen lige er startet er der ikke noget nyt.

4. Budgettet blev grundigt gennemarbejdet, og der blev lavet et udkast til bestyrelsen. Der er

ikke budgetteret med indkøb af hverken flere radioer eller transpondere. Annoncerne til et

nyt program blev gennemgået, og alle skal have det klar inden den 20. feb. Således, at vi for

første gang i 25 år er i god tid.

5. Kalenderen for Nysumbanen blev gennemgået. Der var lavet et udkast, som var med på

løbsledermødet. Kalenderen er efterfølgende rettet til, således at den er i overensstemmelse

med miljøtilladelsen. Den indeholder 2 Folke Raceløb, 2 Rallycrossløb, 1 Rallysprint/

træningssøndag, 1 lukket løb for medlemmerne, 1 klubmesterskab, 1 Mini Lemanc, 2

Elitesamlinger og 8 træninger. Derudover Events.

6. Entrepriser sættes på hjemmesiden samt salg af partoutkort. Uffe er ansvarlig. Jan N sørger

for, at der laves fribilletter og partoutkort. Vinteren gør, at klargøring af banen godt kan

blive lidt stressende. Vi mangler at lave autoværn færdigt ved flagpost 4 samt nødvendige

reparationer. Alle materialer er tilstede. Derefter skal der laves jord- og flisearbejde, og

flagposthusene sættes på plads og gøres fast. Der mangler noget rækværk i depotet og

noget reparationsarbejde. Steen sørger for indkøb af materialer. Torben vil forsøge at finde

en gevindskærer. Forsikring, eller mangel af samme, af ny toiletbygning og kiosk blev

diskuteret. Ib kigger på det i samråd med Otto. Jan B er ansvarlig for, at vi får de nye elstik

i det øverste depot, belysning samt højtaleranlæg færdigt. Det nederste depot forbliver

uændret for nuværende. Sektionen er lidt usikker på, hvordan det står til med flytning af

licenskontrol og udvidelse af kiosk i depot. Ib vil forsøge at finde ud af status. Der er 2

radioer til reparation. Uffe sørger for at de kommer ”hjem” til Nysum. SMS service blev

diskuteret. Sektionen blev enige om ikke at satse på dette for nuværende.

7. Intet at berette. Kaffen kom på bordet

8. Næste møde er i Nysum den 23 februar kl. 1900. Steen sørger for brød.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877