Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 01-16

Referat fra Banesektionsmøde 26 januar 2016

 

Fremmødte: Ib, Jan, Steen, Jesper, Anders, Dennis, John, Søren og Kaj.

Formanden:

Der bydes velkommen til de 3 nye i sektionen med håbet om et fortsat godt samarbejde i sektionen

Arbejdsopgaver skal fordeles i sektionen og alle bedes komme med input på ønsker.

Der udarbejdes aktivitetskalender og den offentliggøres når der er sat ansvarlige på.

der arrangeres løbsledermøde d. 13 feb. kl. 1300.  Formanden inviterer.

Der aftales uændrede priser på program. Formanden laver datablad på priser.

MNJ er sponsor på et gavekort til Danmarks Indsamlingen.

Vi tilmelder til diverse officialkurser. det bliver et større beløb i år.

Kaj får rundsendt Excelark med regnskab for 2015 og derefter udarbejdes budget.

Der blev udpeget kontaktpersoner til sportsgrene:

Folke Race    : Steen

Crosskart       : Dennis

Rallycross     : Jesper

Der afholdes møde for bestyrelser og sektioner d. 10 feb. kl. 1930

Her fortsætter vi

Banesektionen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877