Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 02-11

Banesektionsmøde den 1/2-2011

 

Årets andet banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 1. Feb. Kl.1900

 

Udover sektionsmedlemmer deltog formanden.

Afbud fra Jan B.

 

Referat fra sidste møde gennemgået. Ingen kommentarer.

Steen orienterede om, at formanden havde indkaldt til møde for bestyrelsen og alle sektioner. d. 8. feb. Kl. 19.30 i Nysum.

Udkast til banens løbskalender blev lavet, og der findes ansvarlige på mødet mandag d. 7. feb. Kl. 19.30

Årets program blev diskuteret. Der skal tegnes annoncer. Priser som sidste år. Kaj sender listen til Steen og han formidler den videre. Alle bedes give tilbagemelding til Steen inden 1. marts.

Arbejdsdag lørdag d. 5. feb. Blev lynhurtig sat på hjemmesiden og vi fandt opgaver.

Ib ønskede trækkrog på en golfbil. Vi sætter Tage på opgaven.

Bund i affaldscontainere skal repareres. Jan B bestiller plader.

Strømkabel ved vaskeplads skal flyttes. Jan B ansvarlig.

Karina har sendt kopier af logbog til DASU. Startnumre tælles op snarest og der skal bestilles det der mangler.

Jan N. tager radiatorer med til Pitten.

Næste møde tirsdag d. 8. feb. Kl. 19.30


Vinterens opgaver er fortsat:

Forbindelserne mellem spildevandstankene skal ændres – er halvt færdig

Trappe galvaniseres og rækværk fornyes.

Trådnet i hegn fornyes flere steder.

Autoværn repareres.

Ny bund i affaldscontainer. Jan B bestiller plader

Alle flag tjekkes. – Sonja og Kaj har taget det hele med hjem

Reoler sættes op i lade.

Golfbiler er ved at blive renoveret.

Alm. oprydning

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877