Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 02-12

Referat fra banesektionsmøde 27 februar


Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 27. feb. 2012  

Afbud fra Jesper Madsen.

Arrangementskalender for 2012 er færdig. Kommer på hjemmesiden snarest.

Vedr. program kører vi videre med de samme priser. Vi mangler lige at få gentegnet de sidste. Skal være klar inden næste møde d. 27 marts.

Michael og Kaj er ansvarlig for annoncering m.v. Skal være aftalt med de 2 første løb inden Michael tager på ferie.

Steen har priser på bjærgningsplade til gummigeden. Godkendes.

Steen finder pris på Lexan til flagposter. Nr. 7 er blæst omkuld i vinter. Skal laves inden sæsonstart.

Vi skal have mere styr på affald.
Ib kontakter Marius Pedersen for tank til spildolie.
Michael finder løsning på container til flasker og glas.
Kaj finder løsning på container til metaller.

Der er bevilget penge til vaskeplads. Vi bestiller, men venter på byggetilladelse.

Hallen er færdig udvendig. Vi skal have gravet kabler og vandrør ned og derefter reetableres udenomsarealerne. Der bestilles varer til færdiggørelse af det indvendige.

 
Næste møde er i Nysum d. 27. marts. Kl. 1900.

Søren Emil bager.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877