Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 02-13

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 12/3 2013

 

Fremmødt. Jan N, Torben, Klaus, Ib, Jesper, Steen, Jens, Michael, Søren Emil og Kaj.

 

Annoncer til program gennemgået. Mangler stadig at forny nogle. Nyt billede på forsiden.

Alle relevante oplysninger sendes til Svend.

 

Der blev orienteret om baneprojektet. Er for nuværende indsendt til kommunen. Vi afventer tilladelse inden der påbegyndes noget.

1. spadestik til vaskeplads er planlagt til d. 22/3 kl. 1400

Der skal laves plads til vægten sammen med vaskepladsen.

Udfordringer med kabler ved vaskepladsen forsøges løst.

Banesektionen er inviteret til møde med Aps´s og de andre sektioner. Kaj deltager.

Sædet i gummigeden bliver rep.

Vi har modtaget containere til dåser. Vi vil have en løsning på flasker og glas også.

Den 3. golfbil skal retur til Nysum. Den bruges til reservedele.

Den indkøbes pc'er til tidtagning og kopimaskine skal til service.

Der er mange låse som er besværlige. Der arbejdes på en løsning.

Michael har fået priser på annoncering og andet PR materialer. Vi er lidt usikre på hvad der er bedst.

 

Næste møde er 9 april kl. 19.00 på Gården

Afbud til formanden.

 

Banesektionen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877