Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 03-12

Referat fra banesektionsmøde 27 marts


Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 27. marts. 2012  

Afbud fra Jesper, Anders, Torben og Michael.

Vedr. program. Vi mangler lige at få gentegnet de sidste. Selv efter 25 års erfaring laves det i sidste øjeblik som sædvanlig – til gengæld bliver det flot.

Gulvet i hallen skal laves med flydebeton. Cementen byttes væk, således at vi kan blive færdig -gerne inden sæsonstart.
Otto har påtaget sig at gøre de 2 rum færdige.

Tilladelsen til vaskeplads er i offentlig høring. Vi har tilbud fra murer og arbejdet iværksættes når endelig tilladelse foreligger.

Vi har banesyn Skærtorsdag. Vi er klar, men vil gerne have DASU´s råd vedr. ændring af cups og dækbarriere samt midlertidig sikring af flagpost 6.

Polititilladelse er i hus.

Banesektionen har indstillet 2 personer til Støtteforeningen, men den ene har trukket sig. Søren Emil har muligvis et emne. Efter mødet har Søren underrettet mig om, at dette ikke var muligt.
Status: Vi mangler en, som vil gå ind i Støtteforeningens bestyrelse for et år.

Bjærgningsplader til gummigeden er lavet. Steen står for at få dem svejset sammen.

Steen finder pris på Lexan til flagposter. Det er dyrt. Han arbejder videre. Det ene hul skal måske lukkes med træplade. Målsætningen er at det skal være mere behagelig at opholde sig i husene.
Stormen har adskilt nr. 7 i hoveddelene. Det er relativ nemt at lave den igen. Er klar til sæsonstart.

Vi får containere til både dåser og andre metaller.

Der er ønske om at lave Superheat i RC. Vi arbejder videre med den økonomiske side af sagen. Der undersøges indvidere om det er økonomisk muligt at få lavet en video af finalerne, som så lægges på vores hjemmeside.

Kaj skal undersøge om det er praktisk og økonomisk muligt at bruge Dustex som støvbindermiddel.

Tanken til spildevand fra gården er gravet ned og arealet ved græsplænen er omdannet til camping.

Vedr. brug af maskiner er det udvalgets opfattelse at vi skal have flere personer uddannet i brug af disse - især af graderen. For nuværende er vi helt afhængige af 2 – 3 personer.

 
ARBEJDSDAGE:
Vi har næste arbejdsdag lørdag d. 7. april med start kl. 09.00
Opgaver: Alt det ovenstående som skal være klar inden sæsonstart.
Herefter har vi arbejdsdag hver ONSDAG KL. 18.00 – første gang d. 11. april.
Vi opfordrer de aktive til at lægge et par arbejdsdage ind i kalenderen, således at vi kan holde arealet i en pæn stand.
Næste møde er i Nysum d. 23. april. Kl. 19.00.

 
Klaus bager.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877