Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 03-16

Referat fra Banesektionsmøde 3 maj

 

Fremmødte: Ib, Steen, Jesper, Jan, Søren, John og Kaj.

Afbud:          Dennis.

Fraværende: Anders

Formanden:

Der er afholdt Åbent Hus med 234 gæster + 66 Kør selv. Det gik rigtig godt. Der var koldt, så gæsterne blev der ikke så længe, til gengæld var besøgende  jævnt fordelt over hele dagen.

Det giver et rimeligt underskud, så der skal besluttes, hvorledes det skal arrangeres næste år, og om vi skal deltage.

Der er kommet en klage til kommunen vedr. offentliggørelse af arrangementer. Forventer at uoverensstemmelserne bliver afklaret.

Det går dårligt med salget til Mini Lemans d. 11 juni. øget indsats kræves.

Vi er inviteret til 2 udstillinger i Års. Vi takker nej, da vi umiddelbart ikke har flere ledige timer frem til sommerferien.

Formanden ønskede at træde ud af udvalget ved næste generalforsamling.

Økonomi:

Kirsten har ikke nået at få lavet en opfølgning af budgettet. Den rundsendes senere.

Div. investeringer:

Der er købt anden plæneklipper - fin maskine. Jan bliver chauffør, og har dermed ansvar for græsklipning.

Det nye tyvstartsanlæg er færdig og virker fint. Vi skal have indarbejdet lidt nye rutiner. Terrassen ved Pitten skal ændres for at Thea kan få overblikket. Arealet skal reetableres.

Ansvarsområder:

Det er ønskelig at ansvarsområderne bliver fordelt imellem de enkelte sektionsmedlemmer.

For nuværende:

Ib:                 Banechef.

Jan:               Græsset

Kaj:               Administrative opgaver, Event og noget jordarbejde.

Dennis:         Har givet tilsagn om at overtage noget af det administrative bl.a. referater.

                      Kontaktperson Crosskart.

Steen:            Autoværn og sikkerhedshegn. Kontaktperson Folke Race.

Jesper:          VVS.  Kontaktperson Rally Cross.

 

 

Asfalt i depotet:

Ideen er opstået efter sidste løb, hvor forholdene i depotet var noget udfordrende. Formanden havde et oplæg, hvor kørerne betalte for det areal de ønskede, for til gengæld at have råderetten i 10 år.

Banesektionen var ikke enige om denne metode, og der var ønsker om, at det kom på et medlemsmøde eller på generalforsamlingen. Beslutningen er hermed udsat, idet det først bliver til næste år. De 3 kontaktpersoner må derfor undersøge behovet, så der eventuelt senere kan besluttes hvorledes det kan arrangeres.

Bordet Rundt.

Jesper:          De Rigtige Mænd kommer til FR løbet. Vi skal have lavet den Blå negl. Løbet skal reklameres op for at få flere gæster. Kaj sørger for plakat og Kristine vil lave konkurrence på FB.

Søren:           Ingenting

John:             Ingenting

Steen:            Ingenting

Jan:               Det ene dæk på klipperen var defekt. det var lavet aftale med sælgeren om et nyt.

Ib:                 Hans notater var blevet behandlet.

Nyt møde besluttes senere

Der afsluttes med madder.

Formanden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877