Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 04-12

Referat fra banesektionsmøde 31 maj


Banesektionsmøde afholdt i Nysum d. 31. maj. 2012  

Afbud fra Søren Emil, Steen og Michael.

Formanden.
På et møde med Anpartsselskabet blev det besluttet at hønsehuset skulle rages ned, og at der laves en læmur. Hver sektion rydder op i deres eget materiel. Skal opbevares dels i lade og ny hal.
Intet nyt om vaskepladsen.
Fin Juryrapport fra NEZ løbet. Der afholdes en klubaften d. 7. juni – se andet steds på hjemmesiden
Alle skal huske at orientere Otto når der købes på konto. Ved manglende underretning betales regningen ikke.
Der skal holdes møde med Nordisk Film snarest for planlægning af ny sæson.

Økonomi
Det kniber med at holde budgettet. Overskuddet fra Folke Race løbet er OK men for NEZ løbet er det ikke OK. Vi mangler stadig nogle regninger.
Vi skal stadig have fokus på mulighederne for indtægter fra skilte m.m.
Steen arbejder på en sponsor til næste RC løb.
Der købes 2 varmepumper til Pitten. Pris ca. 30.000 kr. Kaj undersøger om støtteforeningen vil have en til kiosken i depotet.

Halbyggeriet.
Nu skal hallen være færdig – senest 1. juli. Der mangler 2 – 3 mand som kan planere sandet, svejse spærfødderne sammen og derefter ligge rivenet ud.
Det gav anledning til en del diskussion om manglende opbakning fra medlemmerne. Sektionen enedes om at sætte nogle opgaver op – se andet steds på hjemmesiden - som skal være færdige inden 1. juli. Hvis det ikke lykkes vil formanden ikke være løbsleder på mini lemanc.  Klubmesterskabet kan ligeledes være i fare.
Hvis alle der har enten en FR eller B licens vil bruge 1 – 2 aftener om året på banen, vil alt være i tiptop orden. Det er kun et spørgsmål om planlægning. Banesektionen vil ikke bruge fritid på at tigge vores medlemmer om at hjælpe til.

Jesper har bestilt andre blandingsbatterier til toiletterne. Kommer senere.
Klaus arbejder videre med udbygningen af strøm i det nederste depot.
 
Autoværnsbukkemaskinen skulle være færdig – skal afprøves.
En ændret FR bane blev diskuteret. Vi skal have flyttet de skarpe sving på FR banen væk fra RC banen.
Steen har priser på en prof græsslåmaskine. Vi tænker lidt over det.

Næste møde er mandag d. 25. juni kl. 1900 i Pitten.
Jesper bager.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877