Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 04-14

Referat fra Banesektionsmøde 4 afholdt 9 april 2014

 

Fremmødt. Klaus, Ib, Jesper, Steen, Jens, Michael og Kaj.

Fraværende Kenn, Kim, Torben og Anders.

         

Vedr. program. annoncer er på plads og er i trykken.

Der er trykket plakater og vi skal have dem delt ud.

annoncering til første løb er på plads.

Der er aftalt ambulancevagt med Brand og Redning.

 

Arbejdsdage kører rimelig - bare man husker lige at tilkendegive, at man kommer, således at der kan planlægges opgaver.

 

Arbejdet med baneudvidelsen skrider fremad. Siderne til tunnellen er færdigstøbt og entreprenøren fortsætter med "loftet". Bunden til den nye banestrækning er lavet og jorden er skubbet ud til det nye depot.

Arbejdet med udvidelsen af elanlæg er påbegyndt.

Sten er begyndt på rækværket.

Kim oplyste at flagpost huse er klar til montering.

Der er sat nye flagstænger op.

 

Banesektionen er forpligtet til at finde en person til Støtteforeningen. Hvis støtteforeningen mangler praktisk hjælp til varemodtagelse, teknisk bistand eller andre praktiske opgaver til løbene, skal de bare give lyd, og vi vil hjælpe alt det vi kan.

 

Michael er MNJ mand til første løb, Kaj står for billetsalg og Finn er depotchef.

Anpartsselskabet sætter glas i overdækning ved kiosk i depot.

Efter mødet er det aftalt at der er arbejdsaften hver tirsdag kl. 1800 - 2100 første gang tirsdag efter påske.

   Banesektionen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877