Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 05-15

Referat fra Banesektionsmøde 22 juni

 

Fremmødte: Klaus, Ib, Jan , Steen J, Steen C, Jesper og Kaj.

Fraværende: Torben og Kim.

Afbud: Anders.

Formanden:

Go kartprojektet går stadig trægt. Der er bevilliget penge fra flere kommuner.

Der er bevilget penge fra landsbyfonden til projektbeskrivelse.

Klubmesterskabet køres som sædvanlig. Vi forsøger igen med rallycross.

Afvikling afhænger lidt af interessen.

Entrepriser til NEZløbet aftales. Kaj laver tekst til hjemmesiden.

Der aftales at gæster der har flere adgangskort kun kan gøre brug af et kort.

Annonceringen til sidste løb blev mangelfuld da pinsen kom lidt bag på formanden.

Der skal laves bedre pressedækning af næste løb.

Der bestilles plakater til NEZløbet.

Økonomi: Indtægterne mangler i forhold til budgettet. Til gengæld har vi været lidt heldige med udgifter så det ser fornuftig ud.

Klaus:

Højtaleranlæget skal forbedres på publikumssiden.

Miniracerbanen forsøges bygget permanent på gården således at den kan hejses op under loftet.

Efterlyser mere disciplin til at overholde aftaler.

Steen J:

Invitere både en veteranklub og klub for Amerikanerbiler til at gæste Nysumbanen.

Rallyet gik fint og der var ryddet pænt op bagefter.

Depotporten er påkørt. Opretning er nødvendig.

Jesper:

Vandslange sættes op ved vaskeplads. Kontraventil tjekkes.

Vil sammen med Anders forsøge at rette autoværnet efter RC løbet.

 

Ib:

Trækbom på MF kan godt blive siddende selv om græsklipper monteres.

Der aftales indkøb af dykpumpe. Kaj bestiller.

Besøg af militæret gik fint. De er velkommen igen.

Cups på nordsløjfen skal fortsat etableres.

Formanden indkalder til nyt møde inden sommerferien.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877