Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 07-10

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 17. juni 2010

Fraværende Jan B, Torben, Anders og Jan N

Referat fra forrige møde læst op.

Ib blev ansvarlig for at der blev lavet en tegning over området hvor alt el, vand og lignende blev

tegnet på. Andre punkter udsat til næste gang da nøglepersoner manglede.

Økonomi: intet nyt siden sidst.

Sektionen har fået tilladelse til at iværksætte rep. af asfaltsvinget efter flagpost 2.

Uffe er ansvarlig for autoværn og Ib for at få gravet området ud. Der var lidt diskussion om hvordan

det var nemmest at sætte curbs – afgøres senere.

Derefter laves nyt sandfang – gerne i begge sider –Skal være færdigt til NEZ løbet i sep.

Kaj S. søger nyt løb i 2011.

Næste møde afholdes 10. juli kl. ca. 1600. – Efter Mini Lemanc.

Der henstilles kraftigt til at alle møder op.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877