Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 08-14

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 30 oktober 2014

 

Fremmødte: Klaus, Ib, Jesper, Jens, Michael og Kaj.

Fraværende: Anders og Torben.

Afbud: Kim, Steen

Økonomi: Budgettet blev grundigt gennemgået. Der er brugt mange penge men der er styr på det.

Kalender 2015. Der ser fornuftig ud. Vi forventer at få en sæson som er lig med 2014. tilsyneladende er der ingen som vil patage sig afslutningsløb. Vi beslutter at hvis der ikke er andre vil vi tilbyde at lave afslutning i RC og CK men der er kun en lørdag hvor vi kan lave det.

Klubaften: Klubbens medlemmer inviteres til klubdag lørdag d. 15/11 kl. 1300.

Der vil blive redegjort for økonomi og vi modtager indput fra medlemmer om hvorledes at den frivillige hjælp skal takles.

Arbejdsdage i vinter: Vi blev enige om at vi indkaldte relevant hjælp efter behov.

 

Ib. Der er indkøbt remme til klipper.

Han lukker for vand ved snarest. ( det er i skrivende stund gjort )

Han vil lave service på alle maskiner i vinteren. Ny Ford traktor springes over.

Han efterlyser et ekstra hurtigskift til fejebladet. Vi snakker med Jan Jørgensen om det.

 

Jesper: Foreslår at vi i 2015 skal kunne modtage tilmelding til hele Nysumcuppen på eengang.

Efterlyser en bedre dialog i sektionen om opgaver  der skal laves og at vi er enige om hvorledes at det skal være.

 

Jens. Vi skal have det nye asfalt repareret og det skal være så tidlig som muligt.

Den nye RC bane er tilsyneladende skrumpet idet den ikke er 10 m bred længere. Ib får det ordnet.

Efterlyser bedre kommunikation inden arbejde igangsættes og igen at vi skal være enige.

Foreslår en tunnel i den nuværende indkørsel til depot. Flere forslag var fremme og der besluttes en løsning med 2 stk. 20" containere. Kaj undersøger markedet.

 

Klaus: Vi skal forvente brug af penge til lyd. Strøm i depot skal laves inden sæsonstart.

 

Kaj: Har fået et tilbud på en golfbil magen til dem vi har. Køb besluttes.

 

Banesektionen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877