Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 09-14

Referat fra Banesektionsmøde afholdt 8 januar 2015

 

Fremmødte: Klaus, Ib, Jesper, Jens, Kim, Steen og Kaj.

Fraværende: Anders, Kenn og Torben.

Afbud: Michael

 

Formanden orienterer: Go kart projektet kører nu og der er møde d. 11 jan om jobfordeling.

DASU udnævner et nyt TMU hvor vi muligvis har et par medlemmer med.

Der skal ikke laves Djævlerace i 2015

Klubben er i 2015 ikke med i ERC eller det tyske mesterskab i RC

Vi har generalforsamling d. 17/1 Steen og Ib genopstiller hvorimod Jens ikke ønsker genvalg.

Nysumbanen har et mindre overskud på driften. Der skal laves nyt budget. Alle forbereder sig til næste møde.

Vi har mindre arbejdsopgaver inden sæsonstart og vi vedtager nærmere på næste møde.

Der udarbejdes aktivitetskalender på næste møde og løbsledere og teknisk chefer inviteres til møde d. 26. jan.

Jesper: Vi skal have de 2 containere forstærket til tunnel. Vi diskuterede flere muligheder. Arbejdet forventes lavet sidst i jan. og første halvdel af feb.

Kim: Der skal laves et flagpost hus mere og et par flagstænger skal fornyes.

Klaus: Der skal laves ca. 10 strømskabe og strømmen skal frakobles i depothus således at det nye kan stilles op.

 

Næste møde aftales til d. 22. jan kl. 1900 på Gården.

Evt. afbud til formanden.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877