Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 14-10

Referat fra Banesektionsmøde afholdt d. 18. nov. 2010.

Afbud fra Jan N.

Referat fra forrige møde gennemgået.

Den forestående generalforsamling blev diskuteret. På valg er:

Steen Jørgensen: venter med beslutning om genopstilling.

Anders Salomonsen: p.g.a. arbejdspres stilles mandatet til rådighed.

Ib Jensen: Mandatet stilles til rådighed - gerne til yngre kræfter.

Kaj S foreslog at vi søgte efter en person som ville påtage sig opgaven med annoncering, plakater,

pressemeddelelser, program o.s.v.

Jan B. orienterede om nye ideer til TV program. Det lyder spændende og der vil være flere møder i

nærmeste fremtid. Han har gravet op til spildevandstankene og Ib vil få dem bygget sammen.

Jan B arbejder videre med, hvorledes at vi kan fordele den strømmængde der er til rådighed, mellem

kørerne.

Begge containere tømmes (Karina) og stilles oppe ved ejendom. Jan B får priser på reparation.

Ib oplyste at alle bænke var kommet under tag og at alle maskiner i teltet var smurte, skiftet olie

m.v. - dog manglede rengøring. Motor i fejemaskine er meget svær at starte. Der skal muligvis en

anden motor til. Der er lidt tvivl om at det er en Ford 4000 eller Ford 5000. specialist søges.

Gravkant i laden er repareret.

Porten til depotet betales og sættes om, når vi har besluttet endelig placering.

Der er løbsafviklingsmøde på Fjelsted Skovkro d. 8. dec. kl. 1830. Steen finder 2 deltagere som

repræsenterer MNJ. Tilmelding nødvendig

Vi har 1 FR sæde + sele som er sponsoreret af Dahl Engenering. Sættet udloddes mellem nye FR

kursister – nærmere senere.

Problemet med gravemaskine blev diskuteret igen. Skal vi eje eller leje?

Kaj S har lavet en kursusplan med de kurser som vi kan bruge. De er lagt på hjemmesiden så nu

venter vi bare på tilmeldinger.

Kaj oplyste at Kim Lukassen og Tage hver renovere en golfbil, så nu er der kun en tilbage – hvem

tager denne?

NÆSTE ABEJDSDAGE ER D. 4 DEC og 8 JAN.

Vinterens opgaver:

Forbindelserne mellem spildevandstankene skal ændres – er halvt færdig

Trappe galvaniseres og rækværk fornyes.

Trådnet i hegn fornyes flere steder.

Autoværn repareres.

Ny bund i affaldscontainer. – Jan B finder priser

Radioer og headsæt tjekkes.

Alle flag tjekkes. – Sonja og Kaj har taget det hele med hjem

Reoler sættes op i lade.

Golfbiler renoveres (Kim og Tage har hver een)

Alm. oprydning

Næste møde afholdes torsdag d. 6. jan. kl. 1930.

Ib sørger for varme.

Jan B bager.

Kaj S

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877