Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

BS referat 30-06-09

Referat af banesektionsmøde afholdt d. 30 / 6 2009

Fremmødte: Svend Erik, Jan, Ib, Steen og Otto (økonomi)

Afbud fra Tonni, Michael og Hans

Referent: Kaj S

Økonomien for banen blev gennemgået. Der er en del afvigelser i forhold til budgettet men

slutresultatet er i overensstemmelse med det budgetterede.

Købet af en ny toiletbygning på publikumssiden blev godkendt. Den gamle bygning og kiosken skal

fjernes og der skal støbes fundament, lægges fliser m.v. således at vi er klar til at modtage den nye

bygning d. 24. aug. Der skal bestilles vinduer til en pavillion og den skal laves i perioden d. 24. aug.

– 18. sep. Således at det hele er færdig til RC løbet. Den gamle toiletbygning skal bruges i depotet.

Klubmesterskabet blev diskuteret. Michael sørger for trøjer til klubmesterne. Derudover købes

kranse, blomster og pokaler. Retningsliner som vi plejer.

Der skal laves bedre adgang til handicaptoilettet i Pitten. Jan og Anders sørger for dette.

Der skal købes nye remme til klipperne. Ib sørger for dette.

Der er konstateret rust i førerhuset på vandvognen og udstødningen er utæt. Steen udbedrer.

Der er demonstration af den elektroniske flagpost på Jyllandsringen d. 2.okt. kl. 1200. Vi deltager.

Det besluttes at vi fortsætter med arbejdsaften hver torsdag hele sommeren. Græsset gror også hele

sommeren og vi er bagud med at fælde det. Derudover skal flagposthusene gøres fast inden vinteren

og der skal laves træbund i dem. Containerne og bygningen i depotet skal males færdige.

Når sæsonen er slut er det nødvendig at udbedre autoværnet langs depotet og vi skal have lavet den

elektroniske tyvstartkontrol færdig. Vi har efterfølgende været i Høljes og set hvorledes de har lavet

så det sidder på spær hen over starten. Det er forholdsvis simpelt og langt at foretrække. Kan evt.

laves med en større ombygning at startområdet.

Ledningen under banen til tidtagningen skal skiftes.

Med hensyn til løbsdatoer vil vi forsøge at få forårssæsonen til næste år til at ligne i år.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877