Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesmøde 19 marts 24

Bestyrelsesmøde d. 19.03.2024
Gården Nysum kl. 18
 
Referat:
Formanden:
 
Vores tidligere medlems administrator, er gået bort. Ære være Richards
minde.
Opgaven er derfor at finde en ny til at varetage opgaven, Kaj Storgaard har
budt ind på opgaven, den er hermed videre givet til Kaj Storgaard.
Finn og Peter har deltaget i informationsmøde omkring lokalplanlægning,
vedrørende opførsel af vindmøller og solceller, i området.
Økonomi:
Gennemgang af regnskab, til dags dato, den nye kassere er kommet godt i
gang.
Der har tidligere været et økonomiudvalg, til at varetager ansøgning til større
udgifter, samt danne sig overblik over det samlede budget, bliver overholdt.
Dette udvalg bliver genindført, med Finn, Asbjørn og Morten.
Der blev drøftet betalings muligheder, vi har stadig vores MobilePay nummer,
men med mulighed for at udvide med et system, FlatPay, hvor der kan
betales med kort. Preben undersøger muligheden.
Da sæsonen snart går i gang, skal der søges om løb hos DASU, samt
banesyn, Finn er sat på opgaven.
D. 28.03.2024, afholdes der kursus, heldagskursus for 532, endvidere er der
mulighed for flagkursus 533, samt start/mål 530.
Samme dag bliver der afholdt licenskursus, FR og CK.
Vi håber selvfølgelig rigtig mange vil benytte sig af muligheden, for at give en
hånd med ved alle vores arrangementer.
 
Næste møde 10.04.2024 kl. 19.
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877