Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesmøde 4. nov 2020

Bestyrelsesmøde 4/11 2020

Tilstede: Anne, Kirsten, Asbjørn, Kim, Finn, Jan, Martin, Helle

Undersøgelsen om medlemmernes mening, er ikke med den store tilslutning. Desværre har kun 84 medlemmer svaret.

 Finn deltager i repræsentantskabsmøde med DASU.

Årets regnskab er gennemgået, og det ses ret tydeligt at vi har været ramt af corona.

Budgetter for 2021 er ved at være klar. Økonomiudvalget gennemgår budgetterne for sektionerne 1/12. Alle budgetter skal være Kirsten i hænde senest 17/11

Prisen på kontingenter fastholdes i 2021. Der tilføjes 2 nye medlemsskaber: ”Aktivt medlemskab , MNJ ikke stamklub” og ”Aktivt ungdomsmedlemsskab , MNJ ikke stamklub”

Generalforsamling 2021 skal måske afholdes et andet sted, pga. corona restriktioner.

Finn: Vi skal tænke over at få en ny alarm, så vi kan slippe for fastnettelefon.

Helle: Skal vi afholde andespil i år ? En enig bestyrelse beslutter at aflyse i år.  Vi har et hængeparti med de handlingsplaner der blev lavet i sektionerne for længe siden. Det besluttes at afholde et opfølgende møde i februar. Der bliver indhentet tilbud på elektroniske flagposter, både til offroad banen, og gokart banen. Der er lagt tagpap på toiletvognen, og skiftet en gavl.

Anne: Årets medlemstal ser fornuftigt ud. ”Bring-a-Buddy” på gokart har givet flere medlemmer, og er blevet meget positivt modtaget.

Kim: Herregårdsløbet blev aflyst 5 dage før, på grund af nye corona restriktioner. Flere prøver og tilladelser blev trukket tilbage, så derfor var eneste løsning at aflyse. DM Rally bliver afholdt 17/4 2021.

Næste møde: Umiddelbart inden generalforsamlingen, 23/1 2021 kl 10.00   

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877