Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 1 okt 2015

Tilstede: Alle, afbud fra John
 
Finn:
DASU repræsentantsskabsmøde står for døren, dog er der endnu ikke kommet en fuldt opdateret kandidatliste.
Der har været afholdt dialogmøde omkring forslaget omkring ændrede priser for medlemsskab.
 
Bordet rundt:
Støtteforening- holder afslutning den 8/11 kl 13.00, og inviterer i den forbindelse sektionsformændene til en bid brød.  Alt udstyr bliver stående vinteren over, og butikkerne bliver holdt frostfrie med elpaneler.  Bankospillet bliver afholdt 29/11 kl 13.00.
Hvad der skal ske i forbindelse med herregaardsløbet, vides ikke endnu.
Afslutningsfesten gik rigtig fint, og har givet et rimeligt overskud. Svend og Lonni stopper i støtteforeningen, og der SKAL findes nye kræfter inden generalforsamlingen !
 
Rally- er i fuld gang med Herregaardsløb. Der bliver start og mål på gården i Nysum. De sidste detaljer, afklares på et møde i næste uge.
 
Kart- sæsonen stopper 2. søndag i november.
 
Bane- sæsonen slutter i den kommende weekeend. TV2 har været på banen og tage billeder i forbindelse med en udsendelse om ambulancer.  Der er inviteret til klubaften, hvor der skal snakkes om sæsonen, og hvad der skal ske til næste år. Der er indkøbt niveleringsudstyr, der skal bruges til at anlægge gokartbanen. Der kommer sandsynligvis gang i talentudviklingen til næste år.
 
Kirsten:
Forsikringen vil ikke betale for oprensningen efter gummigeden væltede. Kaj sørger for at vi får regning på oprensning. Ellers ser økonomien fornuftig ud.
 
En enig bestyrelse har besluttet at sælge 12,3 Ha jord til landbrugs og fødevareministeriet.
 
Gokartbanen:
Udgravning til klubhus er godt i gang, og underlag til banen er ved at blive tromlet. Næste opgave bliver sokkel til containerne. 3D tegning af banen er lavet. Der er stadig henvendelser omkring forpagtning af banen. En endelig beslutning om forpagtning bliver ikke taget før banen er køreklar.
 
Umiddelbart efter repræsentantsskabsmødet, er det nødvendigt at afholde et møde, hvor kontigent for 2016 skal fastsættes.
 
Næste møde: 25/11 kl 19.30
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877