Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 10 juni 2014

Tilstede: Alle

Finn: Aftalen om udlejning/salg af jord er nu helt på plads. Jorden udlejes fra 1/4 til 31/12, og lejer vil købe efter nytår.

Vi har lånt 100000,- rentefrit hos DIF, og har fået bevilliget 50000,- af DASU (de er dog ikke kommet endnu)

Kirsten: Budgetterne holder rimeligt. LAG midlerne kommer 1/8.

Mobilepay til baneleje, billet osv tages i brug april 2015.

Rally: Alt gik rigtig fint til DM, og alle var godt tilfredse med løbet. Stf var på hårdt arbejde, og efter lyser en tidsplan for hvornår der kan forventes folk i Nysum. John arbejder på en plan til næste gang.  Rallybiler og publikum skal fremover lukkes ind i Nysum hver for sig, da det gav lidt tumult. Evt skal der ses på bedre skiltning. Alt i alt gik det rigtig godt, dog var der kun 28 deltagere. Et enkelt sted var der desværre tilskuere for tæt på de kørende biler. Der var heldigvis ingen skader i år. Billetsalget skal koordineres bedre.

Baneudvidelse: Vi når det til NEZ !

I skrivende stund er publikumshegn klar, der mangler lidt autoværn. Asfalt kommer mandag. Der mangler lidt kridt på banen. Den bliver brugbar til NEZ, og færdiggøres inden årets udløb.

Indvielse af det nye baneafsnit bliver fredag den 20/6 kl 13.00, med røde pølser og røde sodavand.

Hele byrådet fra både Rebild og Mariagerfjord er inviteret.

Vi har annonceret på guloggratis, og det har givet stor søgning på mnj.dk. Der annonceres i lokalaviser og lokalradio. De 750 plakater til NEZ er revet væk. Der er meget stor interesse om projektet.

Evt: Vi har modtaget mail fra et medlem ang. At man skal hjælpe på banen for at køre Nysumcup. Finn har talt med vedkommende, og der er gensidig forståelse for udfordringerne. Måske skal der laves en funktion på mnj.dk hvor man kan tilmelde sig som hjælper.

Næste møde bliver 21/8 kl. 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877