Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 10 maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.05.2023
Sted. Gården, Nysum
Kl. 18
Tilstede: Finn, Kaj, Preben, Jan, Per, Peter
Online: Helle
Afbud: Asbjørn
Referent: Karen
 
Dagsorden:
1. Orientering fra Formanden
2. Økonomi
3. Ansøgning af fondsmidler fra DASU og DIF
4. Bordet rundt
5. Evt.
 
1. De forskellige udvalg bedes opdatere mødereferater på hjemmesiden. Forsikringer gennemgået, og opjusteret i forhold til det vi har. Finn og Karen har deltaget i dialogmøde med DASU, hvor vi fik en opdatering i forhold til den nye struktur, der mangler stadig enkelte udvalg at blive besat, alle klubber blev bedt om at kikke rundt og evt. komme med forslag, referat fra dialog møde sendes rundt til bestyrelsen.
 
2. Gennemgang af regnskab, budget dags dato, desuden opgørelse af de forskellige kasser, det er en udfordring at komme af med kontanter, efter f.eks. træning og løb.
 
3. Til dialogmødet med DASU, blev det præciseret at der er midler vi kan ansøge om, fra vores klub søger vi om sikkerhedsafskærmning, som skal bruges i forbindelse med Rally og på Gokartbanen, ansøgninger skal sendes til sekretæren. 
 
 
 
4. Peter: Miljø
Der har været møde med kommunen/miljø, hvor der blev snakket løbsdatoer og anvendelse af løbsdage. Løbsdatoer er godkendt, og vi har ikke fået reaktion vedr. anvendelse af løbsdage til træning, så det forventes at være ok.
 
Per: MRC
MRC har afholdt 1. afdeling af DM-mesterskab, hvor der var 36 deltager, som i andre afdelinger er medlemstallet svingende, men alt i alt et godt arrangement. Fremadrettet er Peter Andersen stedfortræder for Per, af personlige årsager.
 
Preben: Rally
Har afholdt kursus i klubrally, samt afholdt arrangement sammen med historisk motorsport. I forbindelse med Rally løbet, som afvikles i DM ugen, d. 24.06.2023, er de fleste aftale på plads, der bliver plads til udstilling fra andre afdelinger i klubben, meld blot ind så det kan komme med i programmet.
 
Jan: Go-kart
Har afholdt første løb, med 50 deltager, færre end sidste år. Der var løbsledelse ude fra, med et tidstagningssystem, som fungerede perfekt, ønske om at klubbens eget opgraderes.
 
Kaj: Banen
Et velafviklet Rally X , dog mangler der plads i depotet, det var ikke tilfredsstillende at tidsplan, samt deltagerliste først offentliggøres næsten på dagen, det var svært for publikum at følge med i hvem og hvornår der skulle køres. Vi skal ligeledes blive bedre til at reklamere for løbet, og med mulighed for camping, det er altid ønskeligt med flere frivillige. Kaj har taget en pause i det frivillige arbejde i banesektionen, indtil videre. Om det har indflydelse på bestyrelsesarbejdet, er op til banesektionen at afgøre.
 
Helle: Økonomi
Opfølgning på børneattester.
 
 
 
Karen: Sekretær
Har deltaget i Idrætsmøde i Ålborg, omkring frivillige, da vores idrætsgren er lidt speciel, var det ikke rigtig brugbart, men spændende at høre om.
Evt.
 
Næste møde: 16.08.2023
Kl. 19.
Referent: Karen
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877