Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 11 dec 2014

Afbud fra Kaj, John fra banesekt. Deltog Klaus

Finn har været til repræsentantskabsmøde i Horsens. DASU`s forslag blev forkastet. Der er indkladt til ekstra rep. møde for kart, da der var sket en fejl ved stemmeoptællingen.

Som noget nyt bliver mekaniker licens i karting gratis.

Vi skal være bedre til at styre hvem der får et prøvemedlemskab.

Medlemsskab af DASU stiger 10,- pr person, men MNJ fastholder de nuværende priser.

Kart:

Har set på 6 containere der kan anvendes til klubhus/dommertårn i forbindelse med den nye bane. Klubmestre i kart er kåret i gokartworld

Indoor kart for klubbens medlemmer i vinter, stiger til 150,- pr person.

Bane:

Har deltaget i kalendermøde, datoer og løb i 2015 er på plads.

9-10/5 FR Cup

30-31/5 RC + CK DM

8-9/8  NEZ

12/9 CK + RC afslutning

3-4/10 Race of Champions + FR

Containere skal sammenbygges, så de kan bruges til gangtunnel.

Støtteforening:

Herregårdsløb og banko gik fint, der mangler kun at blive opgjort varelager.

Økonomi:

Det ser fornuftigt ud, de sidste tilskud er på vej.

Ny gokartbane:

Salg af jord er på plads. Der indhentes tilbud på betonelementer til støjvold.

Det endelige skøde på jord er kommet.

Generalforsamling:

Bestyrelse og udvalg mødes 17/1  kl 10, til møde inden generalforsamlingen.

Til sidst skal det nævnes at Sonja vandt Mini-Nysum race med 99 omgange, efter 3 afdelinger.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877