Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 11 maj 2015

Afbud fra John

Finn

Snak med dasu’ s bestyrelse på banen. Rigtig godt og hyggeligt møde. Der var forslag om at kontingent fremover skal opkræves af unionen. 26/5 inviterer union til møde med andre klubber i Pårup.

Det går rigtig godt med arbejdet Colas skal udføre. Der etableres depot til muldjord, der senere skal bruges.

Kirsten

Der er ikke sket det helt store endnu.

Travlt med fakturering af reklamer osv.  Bankskift til Spar Nord er på plads.

Der er indhentet tilbud på skilt til betonvæg, og endnu et tilbud er på vej.

Der er kommet tilbud på service og vagttjeneste på alarmen, vi afventer indtil videre.

Aftale omkring jordsalg er på plads indenfor 3 uger.

Vi afventer stadig tilbagemelding fra kommunerne omkring tilskud.

Der skal findes en telefon, så der kan benyttes MobilePay i Mou.

Bane

Åbent hus, gik ok. 140 var ude at køre, og 40 kørte selv. Der er brugt rigtig meget benzin. Licenskursus har ca 10 tilmeldte.

Folkerace i weekenden gik ok, vejret var dog skidt. Der manglede mange tilskuere, og 10-15 kørere.

Forberedelserne til RC er i gang, og de første har allerede tilmeldt sig.

Annoncering på hjemmesider er prøvet, og der har været 48000 visninger, og 148 har direkte trykket på link.

Talentudvikling 6/6 med Tommy Schröter for CK og RC.

Rally

Er i fuld gang med DM, og har haft møde med de andre klubber. Præmiering af minirally er på plads. Prøverne er stort set klar. Og sponsorer er på vej. Referater fra diverse møder bliver opprioriteret.

Kart

Gravearbejde er godt i gang, og en vognmand i Mou har tilbudt at sponsorere nogle folk til at lave arbejdet. Området skulle gerne være klar til bærelag efter sommerferien. Banen i Mou er blevet solgt, og ny ejer har overtaget området.

Fremadrettet skal der skrives flere referater

Støtteforening

 Referater fra møder bliver opprioriteret. Cup løb gik ok, men der var ikke for mange tilskuere. Der var, som altid, gode hjælpere til kioskerne. Der er opsat skilte hvor der søges frivillige hjælpere. Der er rigtig godt samarbejde med arden frugt og grønt. Forplejning i forbindelse med rally, aftales med Bjarne.

Eventuelt

Præcisering fra sidste referat:  Hvem der skal have gokartudlejning, og hvordan det skal strikkes sammen, tages der beslutning om når der er asfalt at køre på.

Budbilen fra støtteforeningen har svært ved at komme frem og tilbage mellem kioskerne.  Der tænkes over mulige løsninger. Steen undersøger pris på batterier til Elbil.

Næste møde: 30/6 kl 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877