Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 12. nov 2018

Bestyrelsesmøde 12/11 2018

Tilstede: Martin Schrum, Asbjørn, Finn, Kirsten, Kim, Kristian, Helle, Per, Karina og Martin

Finn: Det nye medlemssystem vil blive demonstreret på gården nogle lørdage, datoer kommer på hjemmesiden. Hvis medlemskab skal ændres, feks til passivt medlem, kan kun gøres ved at kontakte Anne Boje. Der skal laves lidt om på hjemmesiden, blandt andet tilføjes en fælles kalender for hele klubben, på forsiden. Der er sat gang i at arrangere andespil onsdag 5/12 på gården.

Kirsten: Der er sendt resultatopgørelse og saldobalance rundt. Det hele ser fornuftigt ud. Der skal oprettes Mobilepay, så kartsektionen selv kan modtage træningskontingent.

Sektionernes budgetter for 2019 er så småt ved at være klar, og er fremlagt for bestyrelsen.

I forbindelse med generalforsamlingen i januar, skal der laves en vedtægtsændring, så MRC også får etableret en sektion.  Alle sektioner gennemlæser vedtægterne, og melder tilbage til Finn senest 22. november, hvorvidt der er ændringer.

I forbindelse med det kommende repræsentantskabsmøde, blev nogle forslag og kandidater gennemgået.

Rallysektionen har afholdt 2 arrangementer, og 1 klubaften. I 2019 forventes samme antal arrangementer.

Banesektionen har fået ønsker opfyldt i forhold til kalenderen 2019. Åbent hus bliver problematisk, da der afholdes CRAA samme dag.

Kartsektionen har planlagt en del arbejde på anlægget, og vil afholde nogle løb. Desuden har sektionen nogle tanker omkring økonomi der arbejdes på.

Andre muligheder og ønsker for 2019 blev drøftet.

Næste møde: 12/12 2018 kl 19.00
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877