Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 12. sept 21


 
Bestyrelsesmøde
Dato: 12. september 2021
Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Kirsten, Per, Jan, Kim & Helle
Afbud: Martin & Anne.
Gæst: Asbjørn
Referent: Helle
 
Dagsorden:
1. Orientering fra formanden
2. Økonomi
3. Corona, hvordan gik det?
4. Generalforsamling DASU
5. Reglementsændringsforslag i DASU for 2022
6. Bordet rundt
7. Evt.
8. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:
 
Der er for lidt aktivitet på vores hjemmeside!
 
Der er god tilslutning af medlemmer.
Vi mangler stadig tilbagemelding fra DASU på vores medlemsundersøgelse. Yderligere kommer
DASU med en ny undersøgelse.
 
Det er vigtigt, at vi behandler vores materiel ordentligt.
 
Møde med DASU:
- Regnskab er ok. Der er en samlet medlemsnedgang på 2,9%.
- Vi takkede for det store fremmøde fra DASUs side til vores DM Rally under Covid-19.
- Anne Andersen fra sekretariatet har 30 års jubilæum.
- Gokart skoleprojektet er nu nået til vejs ende fra DASUs side. Der skal findes nogle til at køre det
videre.
- Der arbejdes på at gøre endagslicenser elektroniske og yderligere vil de skulle bestilles på forhånd.
Det giver store udfordringer for klubberne.
- DASU er store fortalere for el-gokarts, men hvor får vi strømmen fra??
 
Der afholdes generalforsamling den 22. januar 2022.
Der arbejdes på en vedtægtsændring, så der kommer en sekretær i bestyrelsen.
 
Binko Banko afholdes den 29. november 2021 på gården. Der kommer opslag på hjemmesiden
herom.
 
 
 
2. Økonomi:
 
Regnskabet blev gennemgået. Der er modtaget medlemstilskud fra kommunen.
 
Kontingentet for 2022 blev fastsat og er uændret i forhold til 2021. Det skal præciseres tydelige på
hjemmesiden, så ingen er i tvivl.
 
Deadline for budgettet for 2022 er den 14. november 2021.
 
Der er god udvikling samt opbakning til vores kiosker.
 
Der arbejdes på en pænere indgang ved containeren.
 
Tilbud på asfalt blev gennemgået samt bevilliget.
 
Banesektionens anmodning om opgradering samt udskiftning i maskinparken blev godkendt. Der
blev også sat penge af til besigtigelsessyn
 
 
3. Corona, hvordan gik det?:
 
Vi kom godt igennem på alle fronter.
 
 
4. Generalforsamling i DASU:
 
Hvem skal vi stemme på? De forskellige sektioner melder tilbage til formanden.
 
 
5. Reglementsændringsforslag i DASU for 2022:
 
Forslag er indsendt.
 
 
6. Bordet rundt:
 
Bane:
Klargøring til DM finalen med efterfølgende fest for 350 mennesker er i fuld gang.
 
Der er en del udfordringer med hensyn til støj fra Crosskarterne, hvilket giver en del ballade.
 
Derudad kommer med en artikel om klubben og Folkerace i vinternummeret. Her kan vi få
aktiviteter for 2022 med.
 
 
MRC:
Der er god tilslutning til træningsdage. Der kommer løbende nye medlemmer.
 
Klubbens medlemmer har hjemkørt gode resultater i DRCMU mesterskabet.
 
Der arbejdes på træning for on-road køretøjer. Nye tiltag med Dragrace er også på vej.

 
Gokart:
Baneudvidelsen er i fuld gang og dommertårnet skal færdiggøres.
 
God tilslutning til træningskontingent. Efter sommerferien er aktiviteten dog faldet lidt, hvilket er i
lighed med tidligere år.
 
Den nye portal til startlyset er på vej.
 
Der arbejdes på solceller til de elektroniske flagposter.
 
 
Rally:
Der er en positiv udvikling efter Corona.
 
Klubløb den 25. september afvikles fra Hobro varmeværk.
 
Der er afholdt træning på Nysumbanen, hvilket var en succes.
 
Den 30. oktober afvikles Herregårdsløbet, hvilket er DM i klubrally.
 
 
7. Evt.:
 
Ingen bemærkninger.
 
 
8. Næste møde
 
1. december 2021 kl. 19.00 på gården.
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877