Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 12 marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde 12-3 2015

Afbud fra Steen og John

Vores eksterne revisor fortalte om forskellige ting vi skal blive bedre til at holde styr på: gratis billetter og arbejdstimer. Derudover fortalte han om muligheder omkring jordsalg og tilskud.

Finn:

SIFA er konkurstruet, og derfor er alle aftaler sløjfet.

Hjemmesidegruppen har arbejdet med bla at finde ud af hvor længe referater skal være tilgængelige, og det foreslå at oprette historiske mapper, feks 1 år af gangen.

Jordsalg til naturstyrelsen er udsat til 1/9.

Finn er efter møde i RC kørerforening, valgt til bestyrelsen og kasserer.

18 meter betonelementer er indkøbt.

Samarbejdet med kommunen går ikke så godt, idet 2 møder er blevet aflyst.

Klubben har rejst en sag i DASU vedr, et medlem der aldrig har fået udstedt OF522 på trods af bestået prøve på kursus. Der skal måske nyt kursus til.

Kirsten:

Budgetter er klar, og økonomien ser fornuftig ud.

Rally:

Planlægger et KR kursus og et PR løb 2 uger efter.

Arbejdet med DM er godt igang, og der forventes 40-50 deltagere.

Støtteforening:

Boden i svinget får ny vandvarmer, og køledisken er stort set klar. Huset på bakken er klar til den nye ovn.

Salg af røde pølser stoppes pga svigtende salg, og udvalget af sodavand skæres lidt ned. Små prisændringer kommer også i år.

Stf. Finder hjælpere til RC/CK fest, Svend er tovholder.

Kart:

Der skal flyttes en masse jord, så ekspertise efterlyses.

Forslag til indkøb af 500kvm klubhus til 300.00,- blev afslået med følgende begrundelse:

Da økonomien pt. Ikke er afklaret og på plads, er det ganske umuligt, at investere så stort et beløb på nuværende tidspunkt. Derfor blev forslaget om indkøb af klubhus afslået.

Projektet skal beskrives, så økonomi og opgaver kan overskues.

Bane:

Der har været arbejdsdag med stort fremmøde, og banen er stort set klar til banesyn 2/4

Borde og stole i salen bør udskiftes. Alle holder øje med gode tilbud.

Forsikring:

Der er kommet tilbud på alle vores forsikringer, med tilbudet er ikke godt nok.

Kartsektion vil holde møde i GokartWorld for at planlægge arbejdsopgaver i år.

Næste møde: 16/4 kl 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877