Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 13 dec 2012

Tilstede: Henrik Pedersen, Kirsten Sørensen, Tage O.Pedersen, Otto Cristensen Kaj Storgaard og Svend Jensen

Fraværende: John B Christensen

1.

Orientering fra formand og Kirsten, om nyligt afholdte DASU repræsentantskabs møde.

Der blev indvalgt et nyt medlem af bestyrelsen, Uffe Madsen. MNJ glæder sig over dette, og ser frem til samarbejdet med ham, og øvrige bestyrelse det kommende år.

Vi siger velkommen til Michael Jensen, som formand for Banesports Udvalget, samt de nye medlemmer af dette, og ser frem til konstruktiv samarbejde med BU.

Karting Udvalget fik flere nye medlemmer, hvorom der var en del diskution, men MNJ ser ingen problemmer i at have folk med promotorbaggrund i udvalget. Nu er disses baggrund krystalklar, dette kan have været en smule svært i det tidligere udvalg.

MNJ hilser med glæde den aftale der er indgået med HL Racing omkring Rotax.

Vi kan glæde os over, at dårligt forberedte bestyrelsesforslag igen blev afvist af repræsentantskabet, samt at DASU´s bestyrelse og direktør, nu er forpligtet af en repræsentantskabsbeslutning, til at præsentere regnskaber og budget, som følger en anden og mere åben regnskabspraksis.

Formand orienterede om en efterfølgende korrespondance, mellem ledende DASU folk og klubber, som omhandler elitearbejdet i DASU og den kulegravning som bør foretages, og MNJ´s bestyrelse gav eenstemming opbakning til formand og de klubfolk som arbejder med dette.

Bestyrelse besluttede at der i den afsluttende fase omkring projektet, afsættes midler til en ekstern miljøkonsulent.

Til sæsonen 2013 store Nordisk Mesterskabsløb på Nysum ( NEZ ) vil bestyrelsen kontakte SIFA for en bredere eksponering af arrangementet.

Der skal endvidere undersøges muligheder for reklame via diverse fællesantenne anlæg i lokalområdet.

2.

Støtteforeningen kunne meddele at man havde haft et positivt år, men at det kunne ses på dette års overskud at tilskuerantallet hvde svigtet.

Bestyrelsen gav udtryk for sin støtte til det store arbejde Støtteforeningens aktive medlemmer gør for banen.

3.

Bestyrelsen godkendte køb af bærbar PC til Otto, så han kan få mere fleksible arbejderutiner, og dette vil også lette overgangen til den nye kassserer, som vil tiltræde efter Otto´s tilbagetræden.

Formand

Henrik Pedersen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877