Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 13 marts 2019

Bestyrelsesmøde Dato: 13. marts 2019

Sted: Gården, Nysum

 

Tilstede: Finn, Kirsten, Kristian, Per, Kim, Asbjørn, Karina & Helle

Afbud: Martin & Jan

Referent: Helle

 

Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden:
  2. Økonomi
  3. Miljøgodkendelse
  4. Åbent hus
  5. Bordet rundt
  6. Evt.
  7. Næste møde

 

Finn byder velkommen.

 

1. Orientering fra formanden:


Vi har fået et tilbud på opsætning af fælles mail for klubben. Det siger vi nej tak til.

Medlemsadministratoren har forespurgt på officepakke samt en printer, hvilket blev bevilliget.

Topdanmark har fremsendt tilbud på beskyttelse mod virus og hackerangreb. Forespørgslen videregives til hjemmesideadministratoren.

På baggrund af strategimødet i fredags påduttes alle sektioner at påbegynde arbejdet med handlingsplaner, som efterfølgende præsenteres for bestyrelsen.Opfølgning på strategimødet bliver et punkt på dagsordenen efter behov.

 

2. Økonomi:

 

Kirsten gennemgik regnskabet.

 

Kioskudvalget er nu en del af det samlede regnskab, hvorfor regnskabsmæssige procedurer skal implementeres.

Der er modtaget et tilbud på elpriser fra anden udbyder. I samarbejde med ApS’et findes en løsning herpå.

Vi skal være bedre til at søge fonde. Bestyrelsen orienteres, når der søges.

 

3. Miljøgodkendelse:

Vi nærmer os en afslutning. Inden længe bliver den sendt i høring til naboerne. Disse vil kort herefter blive inviteret til et infomøde på gården, hvor der vil være dialog herom.

Der mangler certificering af beregninger, men disse forventes godkendt sideløbende med, at aftalen er i høring.

 

4. Åbent hus:

 Gæsterne bliver kun indskrevet et sted og får efterfølgende et armbånd som bevis herpå.

 Der laves et kort, så gæsterne kan finde rundt på området.

 Der indkaldes til et fællesmøde blandt sektionerne for nærmere planlægning heraf.

 

5. Bordet rundt:

 

Karting:

Der arbejdes på at højne sikkerheden, så vi kan opnå grad C godkendelse efter sommerferien.

 Første træning er lørdag den 16. marts.

 Der arbejdes på en udvidelse af pitområdet samt paddock på 1.500 m2.

 

Bane:

Afholdelse af kurser for flagofficials samt nye kørere er i fuld gang.

 Der er arbejdsdag den 31. marts.

 Der udstilles i Aalborg Storcenter den 13. + 14. april.

 Der er indkøbt beachflag til fri afbenyttelse. Der opsættes en kalender til reservation heraf.

 Der er igangsat radiospot for åbent hus i uge 12 + 13 samt 15 + 16.

 

MRC:
Der arbejdes på en løsning til en lift eller en rampe.

Sektionen er helt klar til sæsonen den 2. april.

 

Rally:

Der blev afviklet rally- samt officialkursus hos Ejnar Hessel i Aars den 17. februar, hvor MRC også blev vist frem til stor glæde.

 Der afvikles klubrally den 7. april, JFM hos Skoda i Hobro den 4. maj samt Yokohama Rallysprint på banen den 15. juni.


Kioskudvalget:

De er klar til sæsonen.

 Der er indkøbt reoler til containeren. Der mangler stadig frysere.

 Der er afholdt møde med en ny leverandør.

 Der kommer pita på menuen i år.

 

Støtteforeningen:

Alle anparter er solgt.

 Der er givet støtte til fælles generator, MRC biler til videresalg samt hylder til kiosken.

 

6. Evt.:

 

Vi mangler klistermærker med vores logo.

 

7. Næste møde

 

25. april 2019 kl. 19.00 på gården.

 

 

 

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877