Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 15. aug 2019

Bestyrelsesmøde 15/8 2019

Tilstede: Jan, Helle, Finn, Kristian, Martin, Kirsten, Asbjørn, Karina, Kim og Per

Finn: Der er dialogmøde med DASU 11/9.  Der sker alt for lidt på hjemmesiden, der mangler både referater og info. Der bliver lavet lidt ændringer i måden regnskabet håndteres på gokart.   Der er stadig lidt for mange nøgler i omløb, det skal der strammes op på. Der er sat gang i at finde en bedre løsning på internetforbindelsen på området. Når sektioner låner værktøj, SKAL det tilbage på rette plads.

Økonomi v. Asbjørn: En opsummering af et estimeret regnskab, viser et fornuftigt resultat. Der arbejdes stadig på at finde det bedst mulige forsikringstilbud. Der skal sættes hårdere ind på at indlevere regnskabsoplysninger efter arrangementer.

Nysum 2020 ?

Per: der arbejdes på at trække flere løb til Nysum

Helle: Alle tekniske chefer og løbsledere indkaldes til et møde, så vi kan få klarlagt hvad vi kan, og vil i 2020.

Jan: Der er kommet gul advarselslys på banen. I 2020 planlægges nogle klubløb, og evt Kart Cup Nord.

Kim. Der er planer om klubmesterskab, yokohama, 1-2 åbne løb, og evt et nyt klubrally løb.

Bordet rundt.

Kristian: Det er besluttet at støtteforeningen opløses. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i november.

Karina: Bliver der arbejdet på at finde medlemmer til kioskudvalget ? Camilla fra MRC vil gerne hjælpe med arbejdet.

Per: Der er travlt i sektionen.  Pt. Tæller sektionen 37 medlemmer.

Kirsten: Der skal laves et indberetningsbilag for sektionen.

Helle: Aftalen med Radio ABC fortsætter. Klubben udstiller til bryllupsmessen i Ålborg. Der har været afholdt klubfest som gik rigtig godt, dog manglende deltagere fra gokart.

Kim: Klubben har været repræsenteret ved speed nord for klubhold, hvor MNJ avancerede i stillingen. 28/9 afholdes klubrallykursus. Der er planlagt arbejsdag i sektionen 14/9, hvor der skal lægges fliser mellem containere.

Jan: Det kører i gokart, det går lidt stærkt, og der sker mange ting.

Næste møde: 10/10 2019 kl. 19,00

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877