Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 15 feb. 23

Bestyrelsesmøde d. 15.02.2023
Sted: Gården, Nysum.
Kl. 19.
 
Tilstede: Finn, Peter, Jan, Preben, Kaj og Karen
Inviteret: Asbjørn
Afbud: Helle og Per (MRC)
Referent: Karen
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi
  3. Bordet rundt
  4. Evt.    
 
Formanden byder velkommen, særligt til de to nye medlemmer af bestyrelsen, Preben fra Rally sektionen, samt Karen som ny sekretær.
Endvidere skal der lyde en særlig tak til Helle, for at have varetaget to poster det sidste år.
1. Orientering fra formanden.
Formanden foreslår at fremadrettet er det sekretæren der indkalder til bestyrelsesmøde, samt er mødeleder, enighed om dette forslag.
I Vedtægterne står der at bestyrelsen består af 7 medlemmer, men vi er reelt 8, dette korrigeres.
Der gives besked til DASU, at fremadrettet skal post, ligeledes sendes til sekretæren.
Helle indhenter børneattester, for nye medlemmer af organisationen.
Vi ser frem til samarbejde med det nye BU, de er blevet opdelt i offroad og asfalt, og alle poster er besat med nye folk.
Der er indkøbt en ny traktor, og i den forbindelse skal vores forsikringer kikkes igennem, Finn tager kontakt.
 
2. Økonomi.
Asbjørn har kikket økonomien igennem, der er ingen bemærkninger.
Aalborg kommunes lokale tilskud er forsinket med 14 dage.
Regnskab for kioskudvalg, varetages fremadrettet af Helle, således økonomi er samlet hos en person, dette skulle give et bedre overblik.
 
3. Bordet rundt.
Jan – gokart.
Der er enkelte punkter på hjemmesiden som skal rettes.
Der har været afholdt arbejdes dag.
 
Preben – Rally.
Rally holder klubaften d. 18.02. Udvalget er i gang med planlægning af Rally DM i og omkring Aalborg, med flyvepladsen som udgangspunkt, afvikling i uge 25, konceptet ligner afviklingen sidste år, de ønsker hjælp fra øvrige afdelinger til afviklingen.
 
Kaj – bane.
Der afholdes beregnerkursus d. 11.03. er annonceret på hjemmesiden. Udvalget holder møde d. 16.02, der er fuld gang i planlægningen af Rally X løbet, som finder sted d. 22 og 23 april.
Der er opbakning fra alle afdelinger med støtte til afvikling af løbet.
 
Peter – miljø.
Peter har givet tilsagn om at være behjælpelig med forbi kørsels støjmåling i øvrige klubber, specielt når de afholder træning.
 
4.  Evt.
Finn forespørger om vi evt. skal holde åbent hus, det ser svært ud med kalenderen, men vi forsøger at holde det sammen med træning d. 30.04, dagen efter vi har afholdt DM i FR.
Åbent hus er for alle afdelinger, fra 12 – 16.
Næste møde: 10.05.2023, afholdes på gården kl. 19.
 
Referent: Karen
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877