Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 15 feb 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 15.feb. 2012

Bestyrelsen er fuldtalling.

1.
 Formanden bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen, og takkede afgåede medlem Irma heilgaard for hendes og støtteforeningens arbejde.

Irma er stedfortræder indtil støtteforeningen har konstitueret sig og udpeget en formand.

2.
Jørgen Mølgaard, som har været ansvarlig for projekt med udvidelse af rallycrossbanen, samt kartingbanen, har meddelt at han må stoppe med arbejdet p.g.a. stort arbejdspres på sit daglige arbejde.

Bestyrelsen takker for hans store engagement og det arbejde som han har lagt i klubben for dette projekt.

Bestyrelsen tager kontakt til ekstern konsulentfirma, i erkendelse af at dette arbejde, i den sidste fase kræver specialviden og ekspertbistand.

3.  Orientering ved sektionerne:

Bane-sektionen har lagt sidste hånd på sæsonen 2012, og bestyrelsen giver sin fulde opbakning til Kaj Storgaard omkring detaljerne i arbejdet med løb, og andre aktiviteter.

Bestyrelsen ser med beklagelse at der ikke er Cross Kart deltagelse til kommende NEZ arrangement, og ønsker ikke dette gentaget i 2013.

Til kommende udstilling i Aarhus, søges DVD film fra vore rallycrossløb, der tages kontakt til produktionsselskab for disse.

Åbent Hus arrangement den 5.maj, DASU rykkes for plakater til dette arrangement.

Kartsektionen må med beklagelse se at ROTAX er ved at forsvinde fra DASU´s aktiviteter, dette p.g.a. fejlslagne forhandlinger med promotor, som MNJ udelukkende ser som en alvorlig fejl fra DASU´s ledelse side.

Vi håber at det initiativ som MNJ og andre klubber har iværksat for at få genoptaget disse forhandlinger bærer frugt.

MNJ må konstatere at DASU´s bestyrelse igen har fejlet, ved ikke at se hvad der egentlig foregår ude i klubberne.

Vi må frygte at en løbsorganisation med ROTAX som hovedklasse, vil dræne DASU´s klubber for medlemmer.

MNJ´s bestyrelse håber at DASU´s bestyrelse kommer på bedre tanker og genoptager disse forhandlinger uden forbehold.

Kartsektionen har 2 klubløb, i den nordjyske mesterskabsturnering.

Rallysektionen har i kommende sæson planlagt flere løb: Der skal afvikles 3 PR-løb, samt et Minirally og Herregaardsløbet, endvidere er det planlagt at lave et arrangement på Flyvestation Aalborg i samarbejde med Cool-Shop den 2 september.

Kasserer: Budget for 2012 blev fremlagt og godkendt. Der skal forespørges DASU om afregningsform af METAL aftalen.

For at undgå at NEZ kommisærudgifter belaster klubbens økonomi skal afregningen fra DASU i 2012 falde inden løbsstart, der tilskrives DASU.

4. Kurser,
der vil i løbet af sæsonen blive tilbudt kurser for medlemmerne, disse vil blive annonceret på hjemmesiden, så hold øje med den.

Hele kursusprogrammet fra DASU ligges på hjemmeside.

5. Hjemmesiden og PR virksomhed.

Der indkaldes til møde med sektionernes hjemmeside ansvarlige den 7.marts, her vil en evt. ændring af hjemmesiden og klubbens profil i elektroniske medier blive drøftet.

6.
Klubbens nuværende medlemsadministrator Ralph Thomsen ønsker at stoppe, og der skal stillingopslag på hjemmesiden for at søge ny.

7.
Evt. Der var intet under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde møde: 21.marts kl.19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877