Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 16, juni 2022

Bestyrelsesmøde

Dato: 16. juni 2022

Sted: Gården, Nysum

 

 

Tilstede: Finn, Peter, Per, Jan, Kim, Kaj & Helle

Referent: Helle

 

Dagsorden:

  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi
  3. Kørsel for MNJ
  4. Arbejde i vores udvalg
  5. Bordet rundt
  6. Evt.
  7. Næste møde

 

Finn byder velkommen.

 1. Orientering fra formanden:


Den ekstraordinære generalforsamling hos DASU er afholdt, og afstemningen endte med et knapt flertal. Baneudvalget opdeles fremover i 2 udvalg. Asfalt og offroad.

Internettet er lige nu en nødløsning. En erhvervsløsning er på trapperne.

Desværre har vi en løbsleder, der er blevet suspenderet i en måned fra licensen indsendes. Derefter skal en ny prøve bestås.

 

2. Økonomi:

Regnskabet blev gennemgået.

Kommunen ønsker dokumentation for vores tilskud.

Budgettet, for store løb, skal fremover godkendes af bestyrelsen, inden de igangsættes.

Det tidligere økonomiudvalg ønskes genetableret. De udarbejder retningslinjer for indkøb samt godkendelse heraf.

 

3. Kørsel for MNJ:

Den nuværende politik fastholdes.

 

4. Arbejde i vores udvalg:

 

HUSK referater på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at alle medlemmer i et udvalg inviteres, når der afholdes møder.

Medlemmer i udvalg, der udebliver for mange gange, kan, ifølge vedtægterne, ekskluderes af udvalget.

 

5. Bordet rundet:

 

Per – MRC:
Fornuftigt fremmøde til arbejdsdage. Der er lavet liste, der hænger i klubhuset.

Der var god opbakning til 2. afdeling af klubmesterskabet.

DM i september bliver årets højdepunkt. Overskuddet herfra forventes at kunne dække en del af udgifterne ved klubhuset, efter stormen var forbi.

Klubhuset mangler stadig at blive fæstnet.

 

Jan – Gokart:
Der har været en medlemsnedgang på 114 medlemmer fra 2021 til 90 i 2022.

Banen er slidt og trænger voldsomt til et slidlag. Det kan ses på tilmeldingerne til træningerne, der er nedadgående. Udgifter hertil er 800.000 kr. + moms. Bestyrelsen har besluttet at bevillige pengene hertil i slutningen af året, under følgende betingelser:

-        Alt gravearbejde på og omkring banen skal færdiggøres først.

-        Gokartudvalget skal forskønne området med fliser, hegn mv.

-        Alle skal gøre en indsats i at få penge hjem ved at sælge bandereklamer.

-        Der skal søges fonde samt tilskud alle steder, hvor det er muligt.

-        Der skal afvikles events samt udlejning af banen.

 

Kim – Rally:
Planlægningen af DM rally i Aalborg er i fuld gang. Rutebog samt program er fastlagt og ok, dog mangler der lidt officials til prøverne. Der er tilmeldt 70 deltagere.


Kaj – Bane:
Der er modtaget et 3-årigt tilbud fra DASU angående Dansk Metalbilletter. Det ønsker vi at sige ja tak til, hvis det kun gælder for DM løb.

DM i Rallycross & Crosskart blev afviklet som forventet. Fremover skal der overvejes 1-dags løb for hver gren, da det er svært at skaffe hjælpere.

DM-revanchen forventes flyttet til en anden dato, da der er jubilæumsløb på Estering i samme weekend.

Nysumcup for Rallycross blev aflyst pga. manglende deltagere. Der blev afholdt træning med 35 deltagere i stedet for.

Der køres DM i Folkerace den 20. august samt Mini Le Mans den 21. august. Udefrakommende til Mini Le Mans kan deltage mod ekstra betaling på 150 kr. pr. person.

Forespørgslen på event, på tværs af alle grene i klubben, bliver svær at opfylde i år.

 

Peter – Miljø:
Videreførelsen af dialogen med kommunen for de sidste godkendelser overtages fra arkitekten, hvis det giver mening.

 

6. Evt.:

 

Ingen bemærkninger.

 

7. Næste møde

 

18. august 2022 kl. 19.00 på gården.

 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877