Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 16 april 2015

Afbud: kirsten, kurt

Finn:

ASK/Hedeland kører sidste weekend i maj, samtidigt med RC i Nysum.  MNJ er blevet spurgt, men svarfrist var kun 3 dage. Finn har krævet erstatning, sagen er behandlet i disiplinærudvalg, uden at mnj er hørt! Udvalget har besluttet at ask gerne må køre. Dog har udvalg kritiseret ASK/Hedeland for den sene udmelding/løbsansøgning. MNJ betragter sagsbehandlingen som værende uprofessionel.

Møde med Colas, omkring overdragelse af den nye område. 20/4 starter de med opbygning af vold. Området under de gamle bygninger forbliver urørt, og de laver vej på grunden til den nye indkørsel. Arbejdsplanen fra Colas godkendes af bestyrelsen.

Adgang til arrangementer:

Bestyrelsen vil ikke give fri adgang til arrangementer for bestyrelse og udvalg.

Økonomi:

Flytning af bank er stort set på plads. LAG midler er endnu ikke kommet. Pris på skilt til ny støjmur skal undersøges.

Bordet rundt:

Mb: Lidt om hvordan det nye setup omkring Teknisk Delegeret kommer til at fungere.

Kart: Det går godt med træning i Mou, og træningsleder problemer er stort set løst. Samarbejde i sektionen fungerer ikke optimalt, og det ser derfor ud til at et klubløb 9/5 bliver aflyst.

Bestyrelsen overvejer om en ekstraordinær generalforsamling kunne udvide sektionen, med tanke på det store arbejdspres.

Rally: Der er kommet mange henvendelser fra folk der vil køre klubrally. Derfor vil der den 29/4 kl. 19.00 til 22.30 blive afholdt klubaften. Jan Motor vil holde foredrag samme aften. Derudover arbejdes der på DM.

Støtteforening: Der har været åbent til træning, og det gik fint.

Bane: Træning gik rigtig godt, med mange der ville træne. Alle kunne køre på den nye vej. Renovering af strømstandere er snart på plads. Affaldssortering bliver lavet om. Der er mange opgaver, der alle skal være klar til RC løb. Banecertifikat er endnu ikke kommet. Alle Crosskart kommer sandsynligvis til at køre indenom folkeracebanen fremover. Åbenthus 2/5, og der forventes mange besøgende. Det vil være fint med lidt udstilling fra de andre sektioner. Elitesamling i Crosskart og Rallycross d. 6/6 for kørere der har licens i MNJ.

Gokartbane:

Besøg af Aalborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommuner. Der kan være mulighed for at kommunerne vil støtte projektet økonomisk.

Bestyrelsen har besluttet at kun folk med erfaring, kan køre med gravemaskinen, men gummiged, traktor osv kan alle lære at køre efter oplæring. Bestyrelsen ser frem til at gokartsektionen starter op med projektet. Bestyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt med en ekstern konsulent til projektet, og at evt. udlejning af karts først vil blive behandlet når den første asfalt er lagt.

Evt:

Nikolaj efterlyser feks en klubaften for alle sektioner, måske med foredrag alle sektioner kan bruge.  Alle tænker over muligheder, og forslag modtages med glæde.

Næste møde 11/5 kl 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877