Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 16 juni 2011

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 16.juni

Kl.19.30 Nysum

1 Orientering ved formand

2. Orienteering ved sektionerne

3 Økonomi

4 Indkomne forslag: Forslag fra Støtteforeningen

5 Eventuelt

6. Næste møde

Referat for bestyrelsesmødet den 16.juni i Nysum, kl.19.30

Tilstede: Henrik Pedersen, Kirsten Sørensen, Steen Jørgensen, Otto Christensen, Thomas larsen og Lene Christensen.

Fraværende: Michael Trønninge

1 Orientering fra HP

- omkring udvidelse af miljøgodkendelse til udlejningsaktiviteter fra Rebild Kommune.

- TV aftale om løbet på Nysum

- Snak om evt. extra ambulance til næste rallycross løb. Vi overvejer.

- MRC anlæg er lidt stand-by, p.g.a problemmer med brugen af anlægget

- Orientering om evt. ny struktur for DASU diskuteres.

2. Rally: PR-arrangement i Gistrup blev ikke en succes p.g.a vejret.

Evaluering Hillclimb: Støtteforening skal tidligere ind over de cateringmæssige aftaler.

Toiletfaciliteter skal være på plads næste gang.

Bane: Efter ZULU optagelserne går sektionen igang med halrenoveringen.

Fejemaskinen skal evt. have en hovedreperation.

Åbent Hus var en stor succes med 142 gæster.

Støtteforeningen: Det ville være ønskeligt at der var flere medlemmer med til forberedelse til de enkelte arrangementer, så er der medlemmer i klubbens som vil give en hånd med i støtteforeningens bestyrelse.

Dette vil være aktuelt, fordi Lene Christensen og Irma Thielgaard ikke fortsætter i støtteforeningen efter næste generalforsamling.

Der skal flere med i støtteforeningens arbejde for at fordele arbejdet ud mellem flere personer.

Støtteforeneingens arbejde er en meget vigtig del af klubbens samlede økonomi

3. Økonomi:Løbsaktiviteterne har ikke belastet klubbens kassekredit.

4. Festudvalget til klubfesten, skal udvides med 2-3 personer. Disse findes i bestyrelse og sektioner.

Medlemmerne af festudvalget vælger, efter indstillinger, personer der skal modtage klubbens hædersbevisninger.

Der mangler sponsor-gaver til klubfesten.

5. Promovering til næste RC-løb: TV, Facebook, Internettet og radio.

Tilbud fra JAPP production indhentes på grundlag af TV-materialle fra Nisse Ringen.

6. Næste møde tirsdag den 2.august kl.19.00 i Nysum

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877