Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 18 aug 2010

DAGSORDEN den 18.august 2010

Nysum kl.19.30

Alle bestyrelsens medlemmer er tilstede.

1. Orientering ved formanden

Streetrace, MRC, Råstofudvidelse, Kartanlæg., Autocollege, Historisk pålidelighesløb.

Der gives principgodkendelse til fortsættelse af Kartprojekt, med kontakt til miljøkonsulentfirma med henblik på ændring af lokalplan til motorsportformål for det ny område.

2. Økonomi. Der er en smule overskud på vores aktiviteter. Det besluttes at dele vore likvide midler imellem flere pengeinstituter. Otto ansvarlig.

3. Orientering ved sektioner / støtteforeningen.

Klubbens udstyr kan godt lånes ud, men det er en forudsætning at der udfærdiges en udlånskontrakt,

da klubbens materiel ikke er forsikret udenfor klubbens område, forpligter den klub/person som låner udstyret, sig til at erstatte udstyret. Bestyrelsen skal give tilladelse inden udlån af udstyr foretages. Bane-sektionen´s byggeudvalg har kompetance til at udfærdige forslag og indhente tilbud, men ikke at beslutte om køb af materielle eller arbejdsydelser.

-Evt. klubmesterskaberne afvikles over 3 gange ?? Vinterfest, klubfest.

-In-door kart mesterskab 2011 skal afvikles jan/feb. og Kart-sektion ansvarlig, pris kr.100,-. pr.kører. Dato snarest.

-Hjemmesiden skal have vore sponsorer logo ind som rullende reklamer, kontakt til sponsorer for GIF-fil til dette brug.

Sponsoransvarlig fremskaffer disse.

4. Igangværnede sager. Halbyggeri, Udsat indtil videre, Bane-sektionen venter tilbage når det er aktuelt igen.

5. Kalender 2011:

Bakkeløb: måske Buderup, måske Svenstrup Kirke til Frejlev, Lendum Skov/Klejtrup ?? Snak Henrik Larsen, Dato: Formand ansvarlig.

Historisk rally 9.april.

6. Forslag til Rep.møde i DASU Kandidater til udvalg ? Karting sektion overvejer evt.kandidat.

7. Eventuelt. Intet under dette punkt

8. Næste møde: Onsdag 6.oktober kl.19.30

 

Faktura nr. 54011487 racerskole på Autocollege for eleverne, betaling kr. 300,-, snak med Bo B.N.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877