Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 19 juni 24

Bestyrelsesmøde d. 19.06.2024
Gården, Nysum kl. 19.
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra Formanden
  2. Økonomi
  3. Medlemsadministrator
  4. Rally-X
  5. Bordet rundt
  6. Ny hjemmeside
  7. E.V.T.
Referat:
Orientering fra Formanden:
Det ser ud til at vindmølle projektet, er sat i bero for nuværende.
 
Økonomi:
Gennemgang af saldobalancen i perioden, der er lidt tilbagegang, i forhold til perioden fra sidste år. Der bliver lidt forskydning, i forhold til opgørelse, da dette er sidste dag i måneden.
 
Medlemsadministrator:
Pr. 31.05, var der 328 medlemmer, en lille tilbagegang, i forhold til sidste år.
Til næste møde skal der arbejdes på en mere brugervenlig, indmeldelses procedure.
 
 
 
Rally-X:
Der har været afholdt opstartsmøde, i forbindelse med planlægning, af Rally-X, som løber af stablen, d. 3 – 4 august 2024, det er et stort arrangement, og der skal bruges mange frivillige, så alle opfordres til at brede det ud, bla. bliver der arbejdsdag, og officials møde d. 31 juli fra 9- 16, mere info senere.
 
Bordet rundt:
Rally: Preben
Der er fuld gang i planlægning af Rally løb, med MNJ som afviklende klub, desuden er der udarbejdet budget, i forhold til løbet i Juelsminde.
 
Miljø: Peter
Intet nyt.
 
Banen: Jesper
Renovering af banen, har været udfordret en del, vejret har ikke været med, men de foreløbige tilbagemeldinger, fra kørerne er positive.
 
MRC: Per
Har afholdt uofficielle DM, med 48 deltager, forløb rigtig fint. Weekenden d. 22-23 juni, deltager de i et løb i Odense.
 
Gokart: Leif
Mangler deltager til deres løb, desuden er de udfordret med løbsafvikler, har måtte aflyse de 2 første afdelinger.
 
Ny hjemmeside:
Ny hjemmeside er snart klar, tiltrængt, nuværende er svær at uploade på, i forbindelse med ny hjemmeside, er der et stort ønske, at den bliver let tilgængelig, og brugervenlig, og i den forbindelse er det vigtigt at alle sektioner, opdater jævnligt.
Der bliver lavet et link til Rally-X løbet.
 
E.V.T.
Næste møde d. 29/8, kl. 19.
 
Karen
 
 
 
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877