Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 2 april 2014

Fremmødt var alle

Finn fortalte at MNJ var indstillet til nordjysk idrætspris, men vi fik den ikke.

DASU`s forsikringer er steget, i nysum betyder det 25,- pr deltager.

For kart drejer det sig om 4000,-

På banen koster et løb med samlet start 1500,- , træning dog 500,-

Løbsafgiften er 125,- pr deltager

Børneattester vedr kart/bane skal opbevares, evt indsendes til kommunen.

Der skal lyde en stor tak til støtteforeningen for penge til den tidligere nævnte racerbane. Støtteforeningen undersøger pris på fadøl til aftenarrangementer med racerbanen.

Karen Larsen har arbejdet på, og fået indført en institutionspris på 100,- pr kører.

Rally.:

Lodsejertilladelser er stort set på plads. Sponsorer er næsten på plads.

Der vil blive differentieret startgebyr i år.

Der kommer opfølgende sikkerhedskursus for officials.

Planlagt klubrally d. 27/4 på autocollege. Metal har spurgt om hjælp til arrangement.

Støtteforening.:

Alt er klart til sæsonstart. Kiosk i depot vil være åben til træning om lørdagen.

Officials skal spise i kiosken.

Listen over frivillige hjælpere styres af Marian, meld jer gerne på listen.

Støtteforeningen skal hjælpe rallysekt. I forbindelse med løb.

Rally og banesekt. Mangler at udpege hjælpere til støtteforeningen

Økonomi.:

Regninger på maskiner og tunnel er på vej, Mobilepay er bestilt og er således også på vej.

Bane.:

Der er kommet ny beskrivelse af forsikringsbetingelser, der beskriver at køreren er ansvarlig for egne hjælpere. Regler findes under ADM Cirkulære på dasu.dk

Der ligger en udfordring i at finde ny udbyder af ambulance til banen.

1-dag licens er erstattet af et 3 måneders prøvemedlemskab.

Kart.:

Der afholdes 3 løb i år og 2 lukkede som er en del af Cup Nord.

Sektionen efterlyser liste over medlemmer, fordelt på sektioner.

Der ligger en stor udfordring i at finde træningsledere.

Baneudvidelse.:

Colas har godkendt kontrakten på køb af jorden, og jorden der skal sælges fra er der fundet mulige købere til.

Tom Kristensen har lovet at yde hjælp til banelayout og baneudvidelse.

Tunnelarbejdet er godt i gang, med indstøbte holdere til autoværn og gangbro

Åbenthus.:

Åbenthus bliver i år 17 maj, og rally og kartsektionerne er velkomne til at møde op og udstille deres grej.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877