Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 21. juni 2018


Fremmødte: Finn,  Martin S, Kristian (Støtteforeningen) Per (Mrc ) Karina, Kim, Kirsten og Kaj.

Afbud:           Martin B.

Referent:       Kaj

Formanden orienter:

Finn byder Kristian og Per velkommen. Der aftales at Per deltager i bestyrelsesarbejdet med taleret men uden stemmeret frem til næste generalforsamling. Herefter forventes en vedtægtsændring vedtaget og MRC udvalget etableret på samme vilkår som de øvrige udvalg.

Vi har været til Ekstra ordinær Repræsentantskabsmøde i DASU. Eneste punkt på dagsorden var ændring af regnskabsåret og følgevirkninger. Det hele blev enstemmigt vedtaget.

Vi har været i kontakt med andet forsikringsselskab. Dog mangler vi stadig et konkret tilbud. Vi afventer.

En revideret miljøtilladelse lader vente på sig. Der er stadig uafklarede spørgsmål. Vi afventer.

Økonomi:

Kirsten gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål til enkelte poster. Økonomien ser fornuftig ud.

Entrepriser for medlemmer:

Martin spurgte ind til en rabatordning. Flere muligheder blev diskuteret. Beslutningen blev at vi fortsætter uændret.

Bordet Rundt:

Martin: Gokartbanen forventes klar til løb d. 1 aug. Der sponsorers et dommertårn i 2 etager af DS Gruppen. Nærmere detaljer afklares.

Støtteforeningen:

Kristian redegjorde for et bestyrelsesmøde. Støtteforeningen har 200 anparter i Motorsport Nordjylland ApS. De 50 foræres til MNJ. De øvrige 150 sælges til interesserede til 1000 kr. / stk.

De enkelte sektioner kan derefter søge om tilskud til forbedringer. Tilskuddet må gå til driften.

Karina: Inventar i kioskerne er opdateret. Begge kiosker er bemandet til RC løbet. Der afholdes møde fredag om forventninger og bemanding for RX Nordic.

Per: Udvalget er i gang med at indrette området. MRC medlemmer tegnes som passive medlemmer. Resten af kontingentet går til banekontingent. Udvalget får økonomiske rammer til etablering af området.

Kim:  JFM rallyet er i planlægning. Officialliste er på plads. Der er kommet nye regler om afspærring og nye krav til afspærringsmateriel. Udvalget undersøger om løsningen er leje / købe.

Kaj: Efter en lidt turbulent løbsdato planlægning er vi kommet i gang og det kører fornuftig. Der er rekordtilmelding til RC / CK løbet. Betonbelægningen er brugbar og er færdig inden RX løbet. Planlægning af RX løbet er også i gang. Der er mange småting der skal laves for at banen står optimalt. Vi når det.

Næste møde er d. 22 aug. Kl. 1900
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877