Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 22. aug 2018

Bestyrelsesmøde
Dato: 22. august 2018
Sted: Gården, Nysum
 
Tilstede: Finn, Kirsten, Kristian, Per, Kim, Martin Schrum & Helle
Afbud: Martin Bjerre
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden:
  2. Økonomi
  3. Miljøtilladelse
  4. Bordet rundt
  5. Evt.
  6. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
Helle bydes velkommen, som stedfortræder for Kaj.
 
1. Orientering fra formanden:

Vi er blevet inviteret til et netværksmøde med Rebildportalen – ”Et kærligt indspark” med Søs Egelind. Kirsten/Malene og Helle deltager.
 
Der er problemer med, at toiletterne i depotet bliver åbnet, men ikke låst igen. De skal være låst, når vi ikke er her.
Ved sidste løb havde nogen forsøgt indbrud på handicaptoilettet. Karmen er ødelagt.
 
Tjek køleskabe/frysere løbende. Hvis de ikke bruges, skal de slukkes. Der bliver sat racertape på de stikkontakter, der absolut ikke må slukkes.
 
 
2. Økonomi:
 
Kirsten gennemgik regnskabet. Overordnet set går det ok.
 
Der mangler stadig meget inden der er fuldt overblik over NEZ/RallyX weekenden.
 
Der skal findes andre annonceringsmuligheder, når vi afvikler større løb. Aviser er for dyre og giver for lidt. Radiospots samt mere på Facebook bør prioriteres.
 
 
3. Miljøtilladelse:


Miljøtilladelsen kommer i høring indenfor 3 uger. Vi forventer at modtage den inden.
 
 
 
4. Bordet rundt:
 
Karting:
Vi ville have afviklet løb i søndags, men desværre var det ikke muligt at få en politigodkendelse frem i tide. Den forventes at være klar til den 16. september 2018, hvor der køres i stedet for.
 
DS Gruppen leverer snart stålskellet til det nye dommertårn. Næste step er udarbejdelse af budget og ansøgning om penge, så det kan færdiggøres.
 
Tom Kristensen har været forbi for sammen med styregruppen at fastlægge det nye banelayout. Der udarbejdes nu nye tegninger.
 
 
Bane:
Vi er i gang med at lave et infohæfte for MNJ, som vi kan uddele til bla. åbent hus arrangementer. Der ønskes input fra alle dele af klubben hertil.
 
NEZ/RallyX var en rigtig god weekend. Der var 1.448 publikummer mod knap 1.000 sidste år. Desværre drillede vejret lidt. Vi afventer spændt den endelige økonomiske opgørelse.
 
Folkerace revanchen er desværre kun mulig at afvikle internt i klubben, da vi har brugt alle vores løbsweekender i år.
 
Der afholdes infomøde med DASU angående reglementer for 2019 den 29. august 2018.
 
 
MRC:
Det fedeste MRC anlæg i Danmark er under opbygning. Det er økonomisk blevet lidt dyrere end forventet, men det er blevet helt perfekt. Vi har holdt et lille rejsegilde på kørertårnet, og selve indvielsen af hele anlægget kommer, når banen er færdig.
 
Der mangler et varmeanlæg, hvilket blev bevilliget. Yderligere mangler lidt gulv, loft samt terrasse. Det blev vedtaget, at der skulle undersøges muligheder for at købe restpartier samt afvente gode tilbud.
 
Der mangler info om personerne på hjemmesiden, hvilket er på vej.
 
Rally:
I betragtning af, at vi i klubben ikke har fået afviklet så meget indenfor de sidste par år, er vi kommet rigtig godt i gang i år.
 
Der blev afviklet et ekstra klubrally den 30. juni 2018 med 1 prøve på banen, 1 i Arden samt 1 i Hobro. Der var 40 deltagere, hvilke var med til at gøre det til en rigtig god dag.
 
Den 18. august 2018 blev der afviklet klubmesterskab samt rallykursus på Overgård Gods. Det blev til en rigtig hyggedag med 7 deltagende hold samt køreture til godsets personale.
Overgård Gods vil rigtig gerne lægge område til en anden gang, når der skal afvikles løb, hvilket vi naturligvis er meget taknemmelige for.
 
Den 15. september 2018 afvikles endnu et løb med prøve på banen, hvor Yokohama er sponsor. Der forventes 100 mennesker (kørere samt hjælpere) og der ønskes, at kiosken er åben. Selve løbet planlægges tirsdag den 28. august 2018.
 
Der afholdes infomøde med DASU angående reglementet for 2019 den 2. september 2018.
 
 
Kioskudvalget:
Der er blevet slukket for fryseren i svinget, så en del varer er gået tabt!!
 
Der var 60 hjælpere til NEZ/RallyX, hvilke var fra alle grene af klubben. Det er gået godt og virkelig dejligt med opbakning hertil. Omsætningen var på ca. 120.000 kr.
 
Der er ikke nok strøm i svinget. Der findes en løsning herpå.
 
Der mangler en kortautomat i kiosken, når der afvikles internationale løb. Alternativt skal der skiltes og reklameres kraftigt med, at vi ikke modtager kort samt udenlandsk valuta.
 
 
Støtteforeningen:
Arbejdet med salget af anparter er snart på plads, så de kan sættes til salg.
 
 
9. Evt.:
 
Rytter har søgt kommunen om at udvide den nye jordvold hen til indkørslen til gokartbanen. De kræver nye støjberegninger, som inden længe vil være under udarbejdning.
 
Vi har modtaget et tilbud fra Tryg på vores forsikringer. Umiddelbart er det for dyrt.
 
Vi mangler oversigtskort over nærområdet indeholdende nærmeste hæveautomat, indkøbs-muligheder mv. til vores gæster.
 
 
10. Næste møde
 
3. oktober 2018 kl. 19.00.
 
 
 
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877