Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 23 okt 2014

Tilstede: Finn, Kirsten, John, Tage, Lonnie og Kaj.

Afbud: Martin

Referent: Kaj

Finn orienterede om :

Ålborg kommune afholder et Fundraiser Kursus d. 6/11 for dem som måtte ønske.

Klubben har sagt ja til 2 billetter Herning d. 10/1

Vi har et medlem som er blevet bortvist fra et løb og efterfølgende suspenderet fra DASU.

Henning Thonnisen afløste hans Poulsen ved generalforsamlingen i MCNJ Aps.

Finn overtager en bestyrelsespost i Rallycrosskørerforeningen til generalforsamlingen til foråret.

Vi forsøger at få fat i Morten Alstrup til en klubaften senere på vinteren.

Tage:

Har afviklet sidste løb på Moubanen og sidste træning er den 2. lørdag i november.

Der har været afholdt træningslederkursus med 10 nye ledere.

John:

Der er fundet prøver til Herregårdsløbet som alle ligger syd for Ålborg.

Start/Mål er ved Kaj Christensen i Svenstrup

Støtteforeningen sørger for bespisning.

MNJ er for nuværende ikke arrangør af DM i rally i 2015.

Lonnie:

Støtteforeninger har lukket ned i kioskerne på banen.

Mangler at lave en sammenkomst for hjælpere, Herregårdsløbet og andespil i dec.

Der er i år været godt med hjælpere til løbene og altid en god stemning.

Bestyrelsen roser støtteforeningen for deres altid positive indstilling til opgaverne.

Kaj:

Sidste løb er kørt og på trods af lavt deltagerantal om lørdagen så dog et OK løb.

Der har været 2 arbejdslørdage med god tilslutning og der er ryddet op overalt og forbedringer til næste år er påbegyndt.

Der er søgt om 4 løb i 2015.

Der afholdes et klubmøde d. 15. nov. for alle klubbens medlemmer. Et egentlig program kommer senere men det er Nysumbanen der er på dagsordenen.

Kirsten:

Der er styr på økonomien og klubben har for nuværende 3 skyldnere.

Repræsentantskabsmøde:  Finn og Kaj deltager.

Hvis vi kunne finde et emne til DASU´s bestyrelsen er det ønskelig således, at der er en valgt suppleant.

Der er møde på Gården søndag d. 26. okt. kl. 1300

Emnet er den nye gokartbane.

Salg af jord blev godkendt.

Colas starter med nedrivning og flytning af jord først i 2015.

Der afholdes møde i projektgruppen søndag d. 26. okt. kl. 1000

Generalforsamling i 2015 forventes afholdt d. 17. jan.

Kirsten clearer dato med revisor.

Nyt møde d. 11. dec. kl. 1930 på Gården

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877