Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 25 okt 2015

Tilstede: alle

Finn:

Klubben er kåret til Årets klub af DASU

Finn og Kaj har været til repræsentantskabsmøde, og det forløb fint.

Der blev vedtaget nogle ændringer omkring kontigentpriser. Det medfører nogle mindre ændringer i kontigentpriserne for 2016.

Stor tak til støtteforeningen, der har sponsoreret asfalt på den nye start.

23/1 2016 afholdes generalforsamling. I den forbindelse er der indkommet nogle forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelse og sektioner afholder møde kl 10.

Ole:

Der skal laves en prioritering af opgaverne omkring gokartbanen. Ole tager fat i opgaven med at få samlet MNJ´s udstyr fra Mou.

Svend:

Det gik fint til Herregaardsløbet, med god mad i rigelige mængder og godt salg. Bankospil afholdes på søndag .

Tage:

Lejemålet i Mou udløb 15/11, og containere er tømt. Renovering af klubkarts er igang.

Kaj:

Er ved at lukke ned for i år. Foreløblig er der 4 løbdatoer for 2016.  Den nye start skal gerne asfalteres inden jul. Der står rigtig meget vand på banen.

Det er lidt træls at resultater fra Herregaardsløbet ikke er lagt på hjemmesiden.

ERC har kontaktet klubben igen, om vi evt vil afvikle en afdeling.

Rigtig god tv udsendelse på TV3 Sport.

John:

Sektionsmøde 26/11, hvor herregaardsløb skal evalueres. Umiddelbart fungerede tingene ikke helt som planlagt. Blandt andet fik vi afslag på politigodkendelse til løbet, men det kom der styr på i sidste øjeblik.  Der er søgt Herregaardsløb 16/11 2016.

Kirsten:

Der er rundsendt budget, og der er kommet LAG midler og der er solgt jord, så kassebeholdningen ser fin ud pt.

Der er kommet tilbud på asfalt til gokartbanen.

Tage:

Er igang med at indkøbe toiletvogn, affaldscontainer og evt vinduer.  Derudover er der gang i at fremskaffe pavillon der skal bruges til dommertårn.

 

Vi skal søge Trygfonden om ikke de vil give et skab til hjertestarteren, så den kan hænges op udenfor, og dermed være lettere tilgængelig.

Sagen om ambulancetjeneste er ikke på plads endnu. DASU arbejder på sagen.

 

Næste møde bliver inden generalforsamlingen.

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877