Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 25 okt 2023

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.10.2023

Sted: Gården Nysum kl. 19

Afbud: Asbjørn og Per

Deltager: Anne, Jesper, Preben, Nicklas, Richard, Peter Bak, Finn og Karen


 

  1. Velkommen fra Formanden

En særlig velkommen til gammel og ny, medlemsadministrator.

Finn har haft besøg fra DASU, omkring projekt, vild med vilje. Videre forløb i dette, der skal søges fondsmidler til konsulentbistand, ellers vil DASU være behjælpelig med det praktiske.

Fra første november, overtager Richard opgaven som medlemsadministrator, der skal fra klubbens side lyde en stor tak til Anne for hendes indsats som medlemsadministrator.

Der blev evalueret på medlemsmødet, der blev afholdt tirsdag aften, der var god opbakning med 40 tilmeldte, og mange gode forslag kom frem, som der nu skal arbejdes videre med.


 

  1. Økomomi.

Gennemgang af regnskab til dags dato, Helle deltager på Teams.

Der var enkelte spørgsmål omkring nogle posteringer, som blev afklaret.


 

  1. Bordet rundt.

Gokart: Jan

Intet nyt siden sidst, dog er der ønske fra afdelingens side, at der afholdes evalueringsmøde inden december.

Banen: Jesper

Der har været mange klager, gående på at banen har været i dårlig stand denne sæson.

Banesektionen anmoder derfor om at banen gennemgår omfattende renovering inden sæsonstart. Planen er at undersøge hvilke muligheder der er, samt kontakte forskellige personer som sidder inde med en viden, til denne opgave. Når renoveringen er gennemført, vil vi kunne levere en 100 % optimal bane for afvikling af DM løb.

Bestyrelsen godkendte at der startes op på denne renovering, men for at sikre at banen også opleves som 100 % optimal, forlanger bestyrelsen at Banesektionen sikrer at banen ikke bruges 14 dage før afvikling af DM løb.

Desuden skal den ansvarlig for de enkelte Events sørge for der bliver lavet baneservice, efterfølgende.


 

Rally: Preben

Der bliver afholdt klubaften på flyvestationen, d. 15 november, se opslag på hjemmesiden.

Kalender for 2024, er under udarbejdelse.


 

Anne: Afsluttende bemærkning om hvad hendes år som medlemsadministrator, har haft af betydning for hende, med stor tak for gode oplevelser.


 

MRC: Nicklas

Der arbejdes på en 5 års plan, med klubhus og udvikling i afdelingen. Der har været afholdt klubmesterskab i 4 klasser, med ønske om flere afdelinger næste år. Desuden har der været afholdt et Event for en stor gruppe, som gav et pænt overskud.


 

Miljø: Peter

På nuværende tidspunkt, skal gokartafdelingen søge om miljøgodkendelse til næste år. Der er i denne sæson lavet rigtig mange forbi kørsels målinger, på offroad banen, som skal samles, og bruges som grundlag for evt. næste sæson.


 

Finn: Generalforsamling næste år, 20 januar. Løbskalender for banen, skal koordineres med øvrige klubber.

E.V.T.

Budget for de forskellige afdelinger skal indsendes inden december.


 

Næste bestyrelsesmøde: 7 december, kl. 19.


 


 

Karen Larsen


 


 


 


 


 


 

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877