Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 28 feb 2013

Tilstede: Finn Knudsen, Martin Bjerre, Kirsten Sørensen, Kaj Storgaard, Tage O. Pedersen, John B. Christensen og Lonni Mikkelsen

Der er inden mødet startes, enighed om at referat godkendes via mail inden 1 uge, og at mail som minimum bør besvares med ”ok”

1. Formanden orienterede om udstilling i Aalborg, hvorfra det var et klip i TV. Den 6. april 10-16 er der udstilling ved storcenteret, indgang D. Der findes et par deltagere, så alle grene af klubben er repræsenteret, John er tovholder. Der vil være 2 pladser pr. gren i klubben, og det vil foregå udendørs. I forbindelse med udstillingen, vil der være gratis PR for klubben, idet storcentret annoncerer i 17 lokalaviser.

DASU er igen rykket for adresseændring, Finn følger op på det.

Tom B. Larsen har spurgt til hvordan man hylder en mester. Nærmere info følger, men det vil ske i foråret.

2. Kirsten kunne berette at alt (stort set) er oppe at køre, og Kirsten vil deltage i regnskabs kursus. Otto er en stor hjælp.Omkring rådighedsbeløb skal der ændres på konto til drift, Kirsten finder en løsning. Finn spørger hvad der må bruges af penge, feks. For at invitere kommune/sponsorer til at se det færdige resultat af vaskepladsen. Der er enighed om at vi tænker over det, men så længe det er indenfor rimelighedens grænser, er der ingen problemer.

3. Budgetter sendes til Kirsten, hver sektion laver sit eget budget. Proceduren for nye medlemmer, er at medlemmet ansøger på dasu.dk, Otto udsender et girokort der, når det er betalt, gør at Otto godkender medlemmet hos Dasu.

4. LAG Himmerland har givet tilsagn om tilskud til vaskeplads. Konsulenten der arbejder med baneudvidelsen, har gjort et flot stykke arbejde. Støjundersøgelsen fra DASU, kræver ændringer af volde og indkørsler. Støjniveau hos naboer må højst være 57db. Klubben har tilbudt kommunen at indkøbe udstyr til registrering og overvågning af støjbelastning. Der skal snart aftales møde med ejeren af det jord der skal bruges til baneudvidelsen. Byggetilladelsen til vaskepladsen er ikke kommet endnu, men den kommer.

5.Støtteforening vil holde begge kiosker åbne ved løb, 1 kiosk ved træning. Ved 2 dagesarrangementer vilder være salg af rundstykker og kaffe fra kl. 7.00 når der har været overnattende kørere. Til Zulu arrangementer holdes begge kiosker åbne. Støtteforeningen er ved at undersøgemulighederne for at kunne lave pomfritter. Der arbejdes på evt. at sørge for VIP bespisning i forbindelse med DM Rally.

Rallysektionen beretter om at der til DM vil være rallycentrum på havnen i Hobro, hvortil Mariagerfjord kommune giver tilskud. Arrangementet starter fredag med ”shakedown” på banen. 14. april. afholdes PR arrangement på Autocollege, efterfulgt af klubrally light. Til PR arrangementet, vil der blive udleveret flyveblade med oversigt over alle løb i klubben. Sektionen får uddannet 3 løbsledere mere. O-folkene er bedt om at finde folk til at hjælpe til ved DM.

Kartsektionen har banesyn 1. marts. Sektionen efterlyser tårnkursus. Kalenderen er ikke helt klar endnu. Tage beretter om en henvendelse omkring institutionslicens, og baneleje. Tage finder ud af regler og priser på træning.

Banesektionen har et juniorprojekt for U16, U18 og Crosskart. Betaling bliver pr person, men det undersøges om der kan fås tilskud fra GF. Banen er stort set klar til banesyn.

6.Åbent hus bliver afholdt 27. april og der vil komme nogle crosskarts. Desuden vil derblive holdt ”stumpemarked” denne dag, og skulle der stå et par biler til salg også, vil det være fint. Kartsektionen overvejer åbent hus 2 uger senere.

7.Hjemmesiden halter lidt. De web-ansvarlige og formanden holder møde herom 14. marts Bla. Fremgår det ikke på hjemmesiden hvad aktivt/passivt medlemskab koster.

8. Under eventuelt blev der spurgt hvad kørsel for klubben, feks kurser, udløser af godtgørelse. Kirsten finder en løsning.Rallysektionen spørger om mulighed for at leje FR-biler til et klubrally for 16 årige på lukket område. Er der forsikring på hjælpe der går på banen til hverdag ? Kirsten følger op på det.

Næste møde er 21/3 2013

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877