Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 30. jan 2019

Bestyrelsesmøde 30/1 2019

Tilstede: Per, Karina, Kristian, Kim, Kirsten, Finn, Asbjørn, Helle, Jan, Martin og Anne

Finn: Der bydes velkommen til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  I gokart sektionen, har det desværre været nødvendigt at finde en ny sektionsformand. Jan har taget opgaven.  Fra MRC sektionen bydes der velkommen til Per som fuldgyldigt medlem i bestyrelsen. Anne (medlemsadministrator) bydes også velkommen.  Hjemmesiden skal opdateres, bla. med korrekte navne på sektionsmedlemmer. Der er stadig udfordringer omkring miljøgodkendelsen, der ventes et udkast fra kommunen snarest. 

Generalforsamlingen gik fornuftigt. Vi skal tænke over hvordan der skal stemmes til sektionerne i fremtiden.

Anne: Vil gerne takke for den positive måde hun er blevet modtaget på. Der ligger lidt udfordringer med at kontakte de medlemmer der endnu ikke har betalt. Mange mailadresser fungerer ikke, og en del telefonnumre er forkerte. Der oprettes et mobilepay, så årsbaneleje kan betales på banen. Der arrangeres et minikursus 13/2 kl. 19 for dem der skal bruge holdsport.dk på et dybere plan.

Sidste år nedsatte bestyrelsen et kioskudvalg. Dette udvalg fortsætter arbejdet i 2019, endda med flere hjælpere. Udvalget udvides med en person fra MRC og en fra Gokart, der selv passer de respektive kiosker.

Bestyrelsen har tidligere nedsat et økonomi/forretnings udvalg.  Det besluttes at udvalget fortsætter arbejdet i 2019, med et nyt medlem fra MRC sektionen. Udvalget afholder strategimøde 8/3 kl.13-?

Helle: foreslår at der udarbejdes en folder, der kan uddeles til besøgende 20/4 (åbent hus) Banesektionen har udarbejdet deres del. Desuden opfordres der til at indlæg på de forskellige MNJ grupper på facebook, sorteres lidt, så publikum ikke ”skræmmes” af unødige indlæg. Hjemmesiden skal ikke glemmes !  Alle nyheder der vedrører hele klubben, skal sendes til Otto. Det ser ud til at RallyXNordic afvikles 1-2 juni. Der er planlagt 8 træninger på banen i 2019.

Per: Der skal indkøbes et tidtagningsanlæg. Der skal undersøges forsikring, evt gennem DASU. Klubhuset forventes færdigt i foråret. I forbindelse med RallyX afholder sektionen et løb, bla for at vise bilerne frem.

Karina: Der skal skaffes 2 kummefrysere, og et par køleskabe. Jan undersøger.

Kristian: Vi skal arbejde lidt hårdere på at få solgt de anparter støtteforeningen har.

Kim: Der afvikles klubrally og official kursus 17/2 hos Ejnar Hessel. MRC deltager med opvisning. Der afholdes åbent løb 4/5.  Yokohama afholdes 15/6.

Jan: Gokart afholder løb 4/5 (måske), Lukket løb 15/6, Lukket løb 17/8, Kartcup nord 28/9

Næste møde: 13/3 kl. 19,00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877