Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 30 juni 2015

Tilstedeværende: Alle - John

Finn:

Har været til møde med Dasu. Dasu mister medlemmer, der foreligger ingen løsning på dette problem. Sagen med ikke godkendte ambulanceudbydere har kostet klubben dyrt, da udmelding fra Dasu kom ret sent, og der måtte derfor findes en anden, og dyrere løsning. Dasu burde hjælpe klubberne med alternativer, i stedet for at konstatere at udbyder ikke er godkendt. Samme udbyder er blevet godkendt til et løb i Sæby !

Colas er færdige med volden øst-vest, og er ved at reetablere. Derefter laver de den indvendige vej.

Betonvæg er sat op, men porten skal flyttes. Finn sørger for skilt til væggen.

Rally:

Alt gik rigtig godt, og der var megen ros fra kørerene. Selv dommerrapport var rigtig god. Viborg kommune vil sende en regning for omlægning af busruter i forbindelse med rally. Næste gang skal parkering af teambiler arrangeres lidt bedre.

Kart:

Har afholdt sektionsmøde, dog kun med 4 fremmødte. På mødet kom det frem at 4 medlemmer ønsker at fratræde !  Dette vil medføre en ekstraordinær generalforsamling, hvor ny sektion skal vælges.

Se referat fra sektionsmøde på mnj.dk

Ekstraordinær generalforsamling bliver 12/8 2015 kl 19.30 på gården i Nysum. Dagsorden følger.

Støtteforening:

Har hjulpet til ved rally, og alt gik fint. Det er sat gang i en anden budbil, så det bliver muligt at komme gennem den nye publikumstunnel. Vi venter stadig på nyt køleskab.

Næste store opgave bliver NEZ.

Bane:

Banen har været lejet ud til militæret, og de var meget tilfredse med området og banen. Eneste ulempe er de patronhylstre der ligger tilbage. 

Det ser desværre ud til at vi endnu engang ser et arrangement et andet sted i landet, på samme dato som vi har et løb !

Næste store arrangement er NEZ, og der skal hænges plakater op alle tænkelige steder, så vi kan få publikum til.

Der skal arbejdes på at reklamere anderledes, så vi kommer ud til flere, eventuelt konkurrence på Facebook.

Kirsten:

Der er kommet tilskud til projektbeskrivelse fra Rebild kommune, landsbyfonden.

Ellers ser økonomien fornuftig ud.

Gokartbane:

Ny støjberegning for hele området er på vej, og det burde være sidste hindring for at kunne gå i gang med at anlægge banen.

Eventuelt:

Der har været besøg af en forsikringsmand, der ville komme med et samlet tilbud på vores forsikringer. Umiddelbart er tilbuddet lidt dyrt, men der skal kigges på vores dækninger.

Næste møde:

3/8 2015 kl. 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877