Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 4 jan 2011

Sted: Valmuemarken 27, 9000 Aalborg

REFERAT

Pkt.1Orientering fra formanden:

- Kartingprojektet er langt fremme.

Der er stadig et par knaster, men projekt-gruppen har et oplæg klar til godkendelse ved generalforsamlingen.

- Til at fremme eliteudviklingen i klubben besluttes at nedsætte en gruppe bestående af Morten Karl, Peter Lindegaard og Ruben Sørensen til at støtte de talenter i klubben, som ønsker at udvikle sig indenfor deres disciplin i professionel retning.

- MRC: P.g.a. vinterens hurtige indtræffen har vi endnu ikke fået alt på plads omkring MRC anlægget.

- Der arbejdes på at lave en TV aftale for 2011, som er en smule mere omfattende end den som har været gældende for 2010.

- Det besluttes at afholde isbaneløb og glatførekurser i 2011 den 20.feb. og 6.marts. Dette afhænger af vejret.

- DARC samarbejde. P.g.a. formandsskifte i DARC, er vi blevet forespugt om et administrativt samarbejde er mulig.
Som oplægget var, kunne dette ikke tiltrædes.

- Tidtagning: Et nyt tidtagningssystem skal i brug i 2011, Kirsten Sørensen blev ansvarlig for videre arbejde.

- Til Åbent Hus arrangement den 5.feb. på AutoCollege i Nørresundby, søges der følgende til udstilling:

Rallybil, CrossKart, Go-kart, folkeracebil, MCR og RallyCross bil. Henv. til formanden.

Pkt.2Økonomi:

Regnskab 2010 er klart, og budgetterne fra sektionerne er under udarbejdelse til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Pkt.3Opfølgning på igangværende sager.

- Byggeriet af ny maskinhal forventes startet i 2011.

- Da der har været problemmer med strømforsyningen til ryttergården ved store arrangementer vil der ske en teknisk ændring af el-nettet på banen, så der kommer sikringer ind på brugerniveau.

- Der er planlagt jordarbejder, men vinteren har sat en foreløbig stopper for dette, samt den sædvanlige baneklargøring for vinteren.

- Vaskepladsen: Banesektionen har et detailprojekt for ny vaskeplads under forberedelse.

Pkt.4. Orientering fra sektionerne:

Bane: Kaj Storgaard har erstattet Uffe Holm i sektionen, som ønskede at udtræde

Rally: Aktiviterne i 2011 forventes at blive på samme niveau som 2010, med 2 specialprøver i en DM afd.

Karting: Der kan opstå et problemer med officialbesætning til klubløbene. Vi vil forsøge at uddanne os ud af problemmet.

Støtteforeningen: Salget har ikke været så godt som sidste år. Vejret er delvis synderen. Der vil blive taget PR initiativer i 2011

Pkt.5Kalender 2011 for MNJ

16.januar In-door klubmesterskab i Go-Kart World, Svenstrup

29.januar Generalforsamling

20.februar Isbaneløb og glatførerkursus på Limfjorden

6.marts Isbaneløb og glatførerkursus på Limfjorden

2 og 3.april Streetrace, Pandrup

16.april FR-Cup

1.maj Åbent Hus på Nysum

7.maj Rally Cross

7.maj Hill Climb, i samarbejde med HMS

14.maj Streetrace

4.juni Streetrace

2.juli Streetrace

6.august Streetrace

20 og 21.aug. Rally Cross

28.august Streetrace

10.sept. Streetrace

17.sept. DM rally, 2 specialprøver

17 og 18.sept. RC NEZ

24.sept. Historisk Rally Cimbria, 5.afd. af DASU Classic

Dette løb var kalendersat til den 17.sept., men da vi har DM rally specialprøver

denne dag, skal den flyttes, datoen er ikke helt fast endnu.

24.sept. Streetrace

8 og 9.okt. FR-Cup, Ladies, U-16, U-18

13.nov. Herregaardsløbet

Pkt.6Eventuelt:

Til de annoncerede streetrace arrangementer er det en forudsætning at der iblandt klubbens streetraceaktive medlemmer, er folk som kan være frivillige hjælpere og officials.

Næste møde: 29.januar 2011

Henrik Pedersen

Formand

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877