Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 6. maj 2021

 
 
Bestyrelsesmøde
Dato: 6. maj 2021
Sted: Gården, Nysum
 
 
Tilstede: Finn, Kirsten, Per, Jan, Kim & Helle
Afbud: Martin
Referent: Helle
 
Dagsorden:
  1. Orientering fra formanden
  2. Økonomi både for 2020 og 2021
  3. Generalforsamling 2021. Hvad gør vi?
  4. Corona, hvordan klarer vi os? Løb & træning?
  5. Ansøgning – Annonce avis – Opslag indgang
  6. Bordet rundt
  7. Evt.
  8. Næste møde
 
Finn byder velkommen.
 
 
1. Orientering fra formanden:

Husk at holde hjemmesiden opdateret med nyheder samt sektionsmedlemmer.
 
 
2. Økonomi både for 2020 og 2021:
 
Vi afventer at modtage den endelig regnskab for 2020.
 
2021 er OK efter omstændighederne. Der mangler fakturaer til de arrangementer, der er gennemført.
 
Der er forespurgt på bevilling af penge til en ny græsslåmaskine. Finn undersøger pris.
 
 
3. Generalforsamling 2021. Hvad gør vi?:


Vi afventer udmeldinger fra regeringen. Den afholdes så snart vi må.
 
 
4. Corona, hvordan klarer vi os? Hvor meget mister vi?:
 
Vi afventer næste runde for ansøgning om tilskud.

 
 
5. Bordet rundt:
 
Bane:
Tak til Rally for muligheden for promovering af banen i programmet for DM Rally på Nysumbanen samt på TV.
 
Der er god opbakning til vores træninger.
 
RallyX er veloverstået. Der var 18 deltagere mere end sidste år, så der var pakket. Vi havde lidt udfordringer med støv samt strøm, men ellers gik det planmæssigt.
 
Der henvises til, at der gøres ekstra indsatser fra alle under Corona restriktionerne. Især fra bestyrelsen samt udvalgene.
 
Oplæg til debat om bedre opbakning i hele klubben, når der afvikles arrangementer i klubben.
 
 
Gokart:
Der arbejdes med at finde det rigtige setup til udlejning af karts.
 
Vi er blevet tilbudt at afvikle en afdeling af DM, men ønsker det udskudt, da vi ej er 100% klar til opgaven.
 
Der afvikles Kart Cup Nord den 22. maj 2021.
 
 
MRC:
Den 18. – 20. juni afvikles 4. runde af DM på banen.
 
Der er stadig løbende medlemstilgang.
 
Tirsdagstræningerne er godt besøgt med 8-10 personer hver gang ud af 32-35 mulige.
 
 
Rally:
Der er afviklet klubløb inkl. Kursus hos Ejnar Hessel, hvor 2 nye hold var med.
 
DM 1 er afviklet på Nysumbanen med stor succes. Mange deltagere, 70+. Et flot felt med mange flotte biler. Der er modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
 
DM 2 afvikles i Kjellerup, hvos vi skal hjælpe med en prøve.
 
Der planlægges afholdelse af klubaften, hvor klubløb samt resten af året ønskes planlagt.
 
 
6. Evt.:
 
Ingen bemærkninger.
 
 
7. Næste møde
 
Generalforsamling
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877