Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 7. feb 2024

Bestyrelsesmøde d. 07.02.2024

Gården, Nysum kl. 19.

Fraværende: Peter Bak


 


 

Referat:


 

Orientering fra Formanden:

Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen, i den forbindelse drøftede vi et regelsæt omkring økonomi i de forskellige sektioner, Finn og Asbjørn varetager denne opgave.

Finn har været i kontakt med DASU omkring biodiversitet, som et projekt i Nysum.

Der er opstart af ny hjemmeside, Preben og Klaus står for denne opgave.


 

Økonomi:

Gennemgang af kontoplan og budget, samt opgørelse af kontantkasser. Godkendte køb skal sendes til kasser indenfor 3 uger.


 

MRC: Per

Afdelingen skal på messe i Års, vi har ansøgt om 2 løb i år, åbningsløb og afslutningsløb, ellers er der pt. Vinterstille.


 

Banen: Jesper

Bane renovering forventes påbegyndt, så snart vejret tillader det, der bliver holdt møde søndag d. 10. feb. Omkring arbejdsdage i 2024 skal der præciseres arbejdsopgaver ved annoncering. Der planlægges medlemsmøde d 4 april kl. 19. Her skal der blandt andet drøftes kioskhjælp i 2024. Omkring kursus, vil Jesper lave en opdatering.


 


 


 

Rally: Preben

Der er blevet holdt indledende møde omkring afholdelse af DM-rally 2024, der bliver sendt live TV fra de 6 afdelinger som, er på kalenderen i 2024.

Der bliver afholdt klubaften i den nærmeste fremtid.

Da Preben er involveret i opsætning af ny hjemmeside, blev der drøftet hvad og hvor meget der skal gemmes fra den gamle hjemmeside.


 

Gokart: Leif

Der har været afholdt sektionsmøde, hvor der var overlevering fra gamle medlemmer til nye.

Der er planlagt aktivitets møde i fremtiden.


 

EVT.:

Ingenting.

Nyt møde d. 10.04.2024, kl. 19.


 


 

Karen

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877