Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 7. sept 2017

Bestyrelsesmøde 7/9 2017

Tilstede: Henrik (kart), Henrik (rally), Jan, Bruno, Kirsten, Finn og Martin

Finn: De opsatte kameraer på banen, fungerer rigtig fint. Der skal opsættes skilte udenfor området, der fortæller at der er videoovervågning.  DASU har indbudt til afskedsreception for Otto Dyrnum, vi leder efter en repræsentant der har mulighed for at deltage for klubben.  DASU afholder dialogmøde på Fangel Kro, Finn og Kaj deltager.

Kirsten: Budgetter er rundsendt. Medlemstallet er på den rigtige side af 400 pt.  Økonomien ser ganske fornuftig ud.

Martin: Der er ikke noget nyt om den fremtidige kursussektion under DASU. MNJ har indsendt bud på hvordan fremtiden kan se ud.

Rallycross Nordic: Der har kun været positive tilbagemeldinger.  Klubben vil gerne afvikle et arrangement i 2018.

Løb 23/9 og afslutningsfest: Afslutning for Rallycross og Crosskart bliver afholdt denne dag.

Gokartbane: Der bør opsættes et skilt ved indkørslen, der angiver at forsikring på privatbiler ophører ved indkørsel på området.   Det kniber med at blive færdig med området, når der ikke er flere der hjælper til. Martin Andersen og far har lavet et stort og flot stykke arbejde på gokartbanen.  Der er indkøbt 7 stk udlejningskarts.

Rally: Der arbejdes stille og roligt på Herregaardsløbet, O-løbet sløjfes i år, idet der ikke er mange der vil køre dette. DASU vil lave et Rally akademi, så de har lejet bane og stuehuset.  Der er kommet forslag om at afvikle nogle ”torsdags rally”.

Bane: Der knokles med at gøre banen klar til afslutningen. Regn har gjort at træning og et event er blevet aflyst.  Der arbejdes på at få Carbusters ud at køre på banen.

 

Næste møde:  19/10 kl 19,00

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877