Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat 8 feb 2011

Referat fra bestyrelsesmøde den 8.februar 2011.

Pkt 1.

Formand orienterede om generalforsamlingen, hvor der var næsten 100 medlemmer som deltog.
Der var en god stemning ved generalforsamlingen, men det kunne igen konstateres at det var svært at besætte poster til sektionerne. Nyvalgt blev Lone Holm til Støtteforeningen, og vi byder hende velkommen.
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen af et medlem gjort opmærksom på en fejl i opkrævningen til medlemskontingent.
Bestyrelsen takker for henvendelsen, og beklager fejlen, som vil blive rettet på opkrævningskortet for 2012.

Pkt 2.

Økonomi: Foreningens midler er blevet fordelt i flere pengeinstituter, for at minimere risikoen ved at have eet pengeinstitut.
Budgetterne fra sektioner blev godkendt for karting og rally, men banesektionen mangler et par tal, disse er klar til næste B-møde.
Karting-sektionen havde ansøgt om midler til klubkart og opbevaringfaciliteter. Dette blev bevilget.
Det besluttes at forsikre klubbens nyindkøbte materiel. Endvidere skal forsikringforhold udredes omkring brugen af materiellet.

Pkt 3.

Der har ved et par arrangementer været problemmer med strømforsyningen, dette vil ikke ske igen.
Der iværksættes en ændring af elnettets opbygning, hvilket vil løse problemmet.
Dernæst vil det blive indskærpet team via tillægsreglerne, at opvarmning af telt og teamtransportere ikke vil blive tilladt med varmeblæsere, som er den store strømtyv

Pkt 4.

Hjemmesidens opbygning vil blive ændret, så der på forsiden vil være links til andre hjemmesider, teams og sponsorer.
Bestyrelsen anser hjemmesiden for at være et informationsformidler til vore medlemmer.

Pkt 5.

Det besluttes at der inden sæsonstart vil blive afholdt første-hjælps kursus for MNJ´s medlemmer, så hold øje med hjemmesiden for dato.
En ansøgning om at få en hjertestarter på banen blev afslået af TRYG-fonden.

Pkt 6.

For at få maximal information ud til offentligheden omkring vort projekt, så der ikke opstår myter og fordomme som kunne undgås ved ordentlig information, besluttes at indbyde naboer og borgere fra omkringliggende byer til borger info-møde, som afholdes den 9.marts 19.30 omkring Motorsport Center Nordjylland projektet.

Pkt. 7

Næste møde: 1.marts 19.30

Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877