Motorsport Nordjylland

Bestil licens
Bliv medlem
Facebook MNJ
Facebook Gokart

Bestyrelsesreferat fra 30. marts

Bestyrelsesmøde 30/3 2017

Tilstede: Jan, Asbjørn, Kirsten, Finn og Martin

Da der er mange afbud til bestyrelsesmødet, besluttes det at fremover stiller alle sektioner med formand og næstformand til bestyrelsesmøderne.

Finn: DASU har opfordret til udlån af de danske gokartbaner, til rulleskøjteløbere.  Klubben er åben for ideen, men det kræver at der først er en dialog med eventuelle brugere.

Kirsten: Falck`s hjertestarter skal opsiges inden 1/6. Det skal undersøges hvad det vil koste at fortsætte med at have hjertestarter, både køb og leje skal undersøges.  Budgetter er sendt ud.  Alle sektioner, på nær rallysektionen,  er blevet bedt om at finde en budgetforbedring på 100.000,- hver.  Banesektionen er meget tæt på at nå målet. Gokartsektionen har ikke været i stand til at finde nogen budgetforbedring, og dette er bestyrelsen ikke tilfredse med. Overalt skal der holdes vågent øje med forbruget, og der skal arbejdes videre med at finde budgetforbedringer.  Desværre dukker der stadig udgifter op fra Herregaardsløbet 2016, og overskuddet smuldrer derfor væk. Budgettet fra rallysektionen findes ikke fyldestgørende af bestyrelsen.  Budgetter godkendt.

Det er kommet tilbud på 446kvm asfalt til pitområde. Bestyrelsen godkender tilbuddet.

Jan: Der skal ansøges penge til kalibrering af støjmålerudstyret, og det er en meget bekostelig affære.

Finn: Der laves lidt om på måden hvorpå f.eks. banen henter øl/vand fra støtteforeningen, det bliver noget med at alle afhentninger/afleveringer skal skrives ned.

Asbjørn: skal der laves afspærring af hullet i volden til på lørdag ? det besluttes at der opsættes kegler.

Næste møde: 3 Maj kl. 19.00
 
Motorsport Nordjylland | Nysumgaardvej 8 | 9610 Nørager | CVR nummer 28525877